ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام : تحصیلات : کارشناس ارشد علوم سیاسی (پایان نامه دیپلماسی ورزشی)؛ کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ؛ مدتی کارشناسی مدیریت و در نوجوانی حوزه علمیه و دارای مدارک علمی مرتبط با مسائل فرهنگی ؛ کارت های مربیگری و داوری بسیاری از رشته های ورزشی ،وکادر اجرایی المپیاد دانشجویان . سوابق : دبیرآموزش و پرورش ؛ مسوول اداره ورزش و جوانان ؛ استاد دانشگاه آزاد ساوه و دانشگاه علمی - کاربردی ؛ سابقه کار در شرکت بافت روز و عضو خانه کارگر تشکیلات ساوه ؛ عضو اجرایی المپیاد دانشجویان ایران؛ کمیته امداد ؛ و عضو اجرایی طرح های شنا کشوری در ساوه ؛ مدیر عامل باشگاه ؛ دبیر و مسوول برخی هیات ها و انجمن های استانی و شهر ساوه ،عضو مجمع باشگاه شهرداری ؛ مدیر مسوول وسردبیر دوهفته نامه خورشید ساوه ؛ مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام با مجوز وزارت فرهنگ وارشاد. هدف : شهری با مسوولینی پاسخگو با پیگیری رسانه ها بسهم خود

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام : تحصیلات : کارشناس ارشد علوم سیاسی (پایان نامه دیپلماسی ورزشی)؛ کارشناسی تربیت بدنی و علوم ورزشی ؛ مدتی کارشناسی مدیریت و در نوجوانی حوزه علمیه و دارای مدارک علمی مرتبط با مسائل فرهنگی ؛ کارت های مربیگری و داوری بسیاری از رشته های ورزشی ،وکادر اجرایی المپیاد دانشجویان . سوابق : دبیرآموزش و پرورش ؛ مسوول اداره ورزش و جوانان ؛ استاد دانشگاه آزاد ساوه و دانشگاه علمی - کاربردی ؛ سابقه کار در شرکت بافت روز و عضو خانه کارگر تشکیلات ساوه ؛ عضو اجرایی المپیاد دانشجویان ایران؛ کمیته امداد ؛ و عضو اجرایی طرح های شنا کشوری در ساوه ؛ مدیر عامل باشگاه ؛ دبیر و مسوول برخی هیات ها و انجمن های استانی و شهر ساوه ،عضو مجمع باشگاه شهرداری ؛ مدیر مسوول وسردبیر دوهفته نامه خورشید ساوه ؛ مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام با مجوز وزارت فرهنگ وارشاد. هدف : شهری با مسوولینی پاسخگو با پیگیری رسانه ها بسهم خود

بازگشت به صفحه اصلی