ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یاداشت: سومین مظلوم را دریابیم

یاداشت: سومین مظلوم را دریابیم

یاداشت: سومین مظلوم را دریابیم برای حفظ سومین مظلوم انقلاب به تفکر آیت الله هاشمی و دکتر بهشتی عمل کنیم و خناسان یا همان مغرضان (نه منتقدان مودب) را از صحته های تصمیم گیری یا سازی با انتخاب و انتصاب ها دور سازیم. تفکر مظلومان تفکر اجتهاد در عین صراحت در اظهار نظر و تبعیت از تصمیم ولایت است ؛ وتفکر خناسان مغرضانه شخصی یا گروهی است که در قالب و لفافه نقد و دروغ بزرگ دفاع از ولایت بارز می شود . خواندن پیام رهبری حجت را بر همه تمام کرد بجز اصحاب نهروان که علی مرتضی می خواهد تا کورشان کندواین خفاشان ازشفافیت اطلاعات فراری اند گرچه رادارهایشان در تاریکی فکر ما خوب کار می کند. مظلومان تاریخ انقلاب درنیافتیم ؛ و رفتند بیایید رفتن تفکر مظلومان را دریابیم تا مظلومان را در زندگی اشان پاس بداریم . امروز تفکر نظام عدم تهمت افزایی است که باعث اختلاف می شودو کسانی که در این مسیر در هر لباس؛ پست ؛ مقام یا رسانه ای که باشند از خناس هم بدتر و خیانت کار ترند. کوچک شمردن ارکان نظام توسط هر کس در هر لباسی عین خیانت است و نقد منصفانه عین خدمت کوچک شمردن نظام بدون استدلال سخن گفتن در مورد سران نظام است ولی سخن از اشکالات هر منطقه به مسوولین مربوطه بزرگی نظام است و اشکالات عمده بهنر است از مسیر سلسله مراتب خود گفته شودو نه لفاظی در میگرفن ها . رحلت هاشمی دوباره مظلومیت تاریخی تفکر حدوسط را در نهاد همه آزاد اندیشان فریاد است وبر ماست تفکر او را پس بداریم.

بازگشت به صفحه اصلی