عنوان خبرهای اجتماعی

ساختمان شهرداري ؛ معضل يا سوء مديريت؟! محمدشکروی

ساختمان شهرداري ؛ معضل يا سوء مديريت؟! محمدشکروی

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی روز چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی ساوه

سخن رهبری را چگونه عملیاتی کنیم

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

سوابق مدیر مسوول پایگاه خبری ساوه سلام

نظرات علیزاده کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر ساوه

نظرات علیزاده کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر ساوه

نظرات علیزاده کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر ساوه

نظرات علیزاده کاندیدای پنجمین دوره شورای شهر ساوه

شناخت علم نیاز امروز ساوه ...آیا میدانید سفسطه چیست؟

شناخت علم نیاز امروز ساوه ...آیا میدانید سفسطه چیست؟

شناخت علم نیاز امروز ساوه ...آیا میدانید سفسطه چیست؟

متن مصاحبه اختصاصی شهردارساوه در مورد حواشی شهرداری بدون سانسور

متن مصاحبه اختصاصی شهردارساوه در مورد حواشی شهرداری بدون سانسور

متن مصاحبه اختصاصی شهردارساوه در مورد حواشی شهرداری بدون سانسور

متن مصاحبه اختصاصی شهردارساوه در مورد حواشی شهرداری بدون سانسور

متن مصاحبه اختصاصی شهردارساوه در مورد حواشی شهرداری بدون سانسور

فرزندان ساوه وزرندیه در آینده نقشی در مدیریت کشور نخواهند داشت :

فرزندان ساوه وزرندیه در آینده نقشی در مدیریت کشور نخواهند داشت :

فرزندان ساوه وزرندیه در آینده نقشی در مدیریت کشور نخواهند داشت :

محسن هاشمی منتخب اول تهران

متن مصاحبه اختصاصی شهردارساوه در مورد حواشی شهرداری بدون سانسور

نگاه عادلانه به نقاط مختلف شهری، در افتتاح پارک فدک

نگاه عادلانه به نقاط مختلف شهری، در افتتاح پارک فدک

مخالف مصوبه روز گذشته این شورا در خصوص واگذاری امتیاز تیم فوتسال شهرداری ساوه

مخالف مصوبه روز گذشته این شورا در خصوص واگذاری امتیاز تیم فوتسال شهرداری ساوه