ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

واکنش امام جمعه ساوه نسبت به موضوع تیم داری شهرداری ساوه:

/حفظ باشگاه حرفه ای ،مسائل فرهنگی ورعایت عدالت پرداختن به همه رشته های ورزشی با استفاده از مجربان

واکنش امام جمعه ساوه نسبت به موضوع تیم داری شهرداری ساوه: /حفظ باشگاه حرفه ای ،مسائل فرهنگی ورعایت عدالت پرداختن به همه رشته های ورزشی با استفاده از مجربان /امام جمعه ساوه حجت الاسلام والمسلین دکتر حسینی در اظهارنظری در مورد باشگاه حرفه ای تدبیر زیر را به شورای شهر ساوه پیشنهاد نمودند: با توجه به ضرورت گسترش تفریحات سالم از جمله ورزش فوتبال و فوتسال که با علاقمندی جوانان و نوجوانان همراه است، پیرو اظهار نظر رییس محترم شورای اسلامی شهر ساوه جناب آقای حاج امینی و دغدغه مندان دیگر با لحاظ اظهارات دیگر دلسوزان ورزش و جوانان ساوه،اعضای محترم شورای اسلامی تدبیری بیاندیشند تا ضمن حفظ باشگاه حرفه ای شهرداری و تیم فوتسال با رعایت عدالت نسبت به رشته های دیگر ورزشی و دیگر مسائل فرهنگی نیز از سازمان فرهنگی استفاده مناسب نمایند. استفاده از مجربان ورزشی که سوابق روشنی در فوتسال دارند نیز می تواند در این طریق مددیار باشگاه شهرداری باشد. یکی از معیارها و نه همه آن، علاقمندی و جمعیت مخاطب است که در فوتسال و فوتبال به مراتب بیشتر است و یکی از مزیت ها و توانمندی های شهرستان نیز می باشد.

بازگشت به صفحه اصلی