ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یاد داشت روز ... حذف برنامه 90

میراث نسل صدا و سیمای ملی هنوز به آخر خط نرسیده ولی متاسفانه سر کبک صدا و سیمای میلی حضرات زیر خروارها خاک است تا برف ۰

یاد داشت روز /میراث نسل صدا و سیمای ملی هنوز به آخر خط نرسیده ولی متاسفانه سر کبک صدا و سیمای میلی حضرات زیر خروارها خاک است تا برف ۰ /حذف برنامه نود با عمری خدمت شاهکار جدیدی از متفکران میلی نیست بلکه راه مفتضحانه ای است که سال هاست مقبولیتی ندارد ولی خودشان تصور می کنند مقبولند ولی قدرت اینکارها را دارند. /به نظر می رسید و رسید از سال ۸۸ تا زمان حذف نود اندیشه میلی در صدداینکار بود و بلاخره به این پیروزی برعکس دست یافتند. /کسب مقبولیت با ترفندهای مونتاژ شده غرب و شرق راه خدمتگزاری نیست و برنامه های کاسبکاری با مشتی مشبه بلیط بخت آزمایی غیر شرعی قدیم و دادن مبلغی تحت عنوان جایزه (حلال جدید!) همان راه قدیم است ولی کسب مقبولیتش به اندازه بی محتوایی همان لفظ عتیق است. /نسل میراث خور لجوج براساس منم های خود ، همان راهی را می رود که قبلا ویدئو را آب می کشیدند و دیروز تلگرام را اخ گرچه در خفا ... /نسل سهمخوران بلندبخت کوته اندیش با رسیدن به صندلی های خوش رنگ با ندانمکاری نم نم همین باقیمانده مقیدین به ارزش دفاع از منافع ملی ونقد غیرمیلی را هم خواهد راند . /اگر از صدا و سیمای میلی نسل میراثخورجذابیت برنامه های بخت گردانی هنرپیشه های مجری شده و جاذبه برنده شدن بخت آزمایی حلال جدید و انگشت شماری تقلید از برنامه های غربی را بگیری، بیننده ای حتی برای فرزندان همین میراثخوران نخواهد ماند . /صدا و سیمای میلی در برنامه های کارشناسی از محدودی همفکرمیلی اندیش استفاده می کند و البته نقدهای رندانه توسط مانند اندیشانشان / نشانه ای از حضور نوابغ واقعی علمی در تصمیم گیری برنامه ها وجود نداشته و نه دارد /اگر روزی از مردم سوالی آزاد منشانه بپرسی و در نظر مردم تغلب شده باشد و سخن راست برملا شود پایان کارسرنوشت برنامه۹۰ گونه است و بارها این تفکر در جامعه توسط گروه خاص اندیش تکرار شده است . /باید خجالت کشید مدعی فرهنگ به اصطلاح ملی صدا و سیمایی است میلی که گروهی خاص با هزاران میلیارد هزینه تبلیغ فکری میلی بجای ملی می کنند که نتیجه اش نه فرهنگ ملی است نه باستانی تا برسد به اولین دموکراسی دین سالاری /صدا وسیما پوست اندازی ریشه ای با تغییر قانون مدیریتی می خواهد . /نتیجه تلویزیون به اصطلاح منحط قبل از انقلاب انقلاب اسلامی بود ولی تا بحال فکر کرده ایم ضعف تفکر حاکم بر صدا و سیما چه نتیجه ای داشته است. /جالب آنکه نمایندگان ملی هم میلی رفتار کردند و سکوتشان در عدم تغییر قانون و عدم اراده هر گونه تحقیق و تفحص تاسف برانگیزاست . /صداو سیمای میلی در برخورد با برنامه ۹۰همان راهی را می رود که دادکان راستگو را تحمل نکردند ولی امروز مقبولیت و مشروعیت آن رفیق شفیق هاله نوری مدعی فوتبال کجاست و دادکان عزیز کجا و قطعا فردا برکنار کنندگان ۹۰ هم همان جایند که مدعی های قبلی رفته اند. /تجربه این چند دهه نشان می دهد همانطور که بر خورد های سطحی نگرانه بی اندیشه تخصصی نتوانست ویدئو و ماهواره را جمع کند ‌یا آزادمنشانی چون دکتر دادکان را مغلوب نماید وهمین چند وقت قبل تلگرام را حذف کند حذف نود هم همان راه را خواهد رفت و این تفکر میلی های چاه کن است که ته چاه اند. /صدا و سیمای میلی راهش اصلاح قانون است وبد نیست برای شروع اصلاح استخدام ها بررسی گردد تا معین شود شایسته سالاری ته خط گزینش هاست یا نه /نود بازگردد یا نه / /سیمای میلی بجز با تغییر قانون، ملی نخواهد شد . /محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خو رشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی