ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استقبال از انتخاب شایسته مقام عظمای ولایت درانتصاب شایسته ومتخصصانه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی

انتظارات ساوه وزرندیه /علی رغم تلاش وافر نمایندگان قوه قضاییه در ساوه و زرندیه و نوبران تسریع در موارد ذیل به نظر می رسد برای مردم مورد توجه باشد/برخورد با واگذاری های زمین رانتی در قالب قوانین من در آوری و شکستن هر گونه مقاومتی در برابر قانون با قانون در هر لباس و مقام و وابستگی /توقف واگذاری ها تا آماده شدن طرح جامع کامل وضعیت زمین های ساوه وزرندیه بدلیل نقصان های وارده/بازگشت واگذاری های قبلی به دامان بیت المال حتی کابین زنانشان/سوء استفاده از فرصت تغییرات همیشه به سراغ استعمارگران داخلی آمده وباعث سوء استفاده در حاشیه شهر ساوه شده است/ثروت ودارایی مسوولین قبل و بعد ازمسوولیت همیشه مورد نظر اکثریت مردم بوده وهست و این مهم اکثرا فراموش شده در حالیکه سنگ بنای مقبولیت نظام در بین نسل جوان است/الگو قرار دادن انتخاب شایسته و متخصصانه رهبر انقلاب اسلامی توفیق روز افزون نظام اسلامی را تسریع می کندانشاالله که مسوولین نیزاین روش را سرمشق انتصابات خود قرارد دهند. /محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

استقبال از انتخاب شایسته مقام عظمای ولایت / درانتصاب شایسته ومتخصصانه حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی /انتظارات ساوه وزرندیه /علی رغم تلاش وافر نمایندگان قوه قضاییه در ساوه و زرندیه و نوبران تسریع در موارد ذیل به نظر می رسد برای مردم مورد توجه باشد/برخورد با واگذاری های زمین رانتی در قالب قوانین من در آوری و شکستن هر گونه مقاومتی در برابر قانون با قانون در هر لباس و مقام و وابستگی /توقف واگذاری ها تا آماده شدن طرح جامع کامل وضعیت زمین های ساوه وزرندیه بدلیل نقصان های وارده/بازگشت واگذاری های قبلی به دامان بیت المال حتی کابین زنانشان/سوء استفاده از فرصت تغییرات همیشه به سراغ استعمارگران داخلی آمده وباعث سوء استفاده در حاشیه شهر ساوه شده است/ثروت ودارایی مسوولین قبل و بعد ازمسوولیت همیشه مورد نظر اکثریت مردم بوده وهست و این مهم اکثرا فراموش شده در حالیکه سنگ بنای مقبولیت نظام در بین نسل جوان است/الگو قرار دادن انتخاب شایسته و متخصصانه رهبر انقلاب اسلامی توفیق روز افزون نظام اسلامی را تسریع می کندانشاالله که مسوولین نیزاین روش را سرمشق انتصابات خود قرارد دهند. /محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

بازگشت به صفحه اصلی