بهاروند فرماندار مردم ساوه نه شیفته منتصب

بهاروند فرماندار مردم ساوه نه شیفته منتصب بله عملکرد بهاروند قبل از آنکه درکی از بازی های این و آنی , فرمایشات استانی و قوه ای داشته باشد بوی دفاع از منافع مردم و مهره مار اتحاد و وحدت را می داد. مسوولین در روند خدمتگزاری با الویت های خاصی مدیریت می کنند که نهایتا مدیریت آنها ، نامی برایشان باقی می گذارد و گاها شهره هم می شوند. این روزها متاسفانه در حال تغییری شاید بدون سبب باشیم که قبلا نظر منفی طیف های مختلف را خدمت استانی ها گفتیم و گوششان سنگین بود همچون قبل ها . پافشاری بر منافع مردم ساوه برند بهاروند عزیز است که هیچگاه این روند را ترک نکرد و این همان گمشده مردم است که بهاروند بود و هست و انشالله باشد. در اثنای بحث ارزش افزوده و ییگیری های بعدی تا اخیر این بهاروند بود که تا آخر منافع مردم ساوه را رها نکرد و الویت مردم را بر هر نظری جاری کرد و بسیار دیگر ... همچون برآشفتن از تغییر زشت دکتر حیدری , حضور در مساجد , بی رنگی منم منم های افاده ای ؛ تلاش در برگرداندن سهمیه پزشکی و بحث لیگ برتر و سامان دادن به مسائل کارگری و حاشیه شهر و البته نقد پذیری و ارتباط سازنده با صنعت و رسانه ها و صد البته اخلاقی پسندیده .... واخیرترین پافشاری اش امضا کردن عدم موافقت با آمدن پسماند جدید بساوه است که برتافتن همه ناگفته ها را محقق خواهیم کرد واین برند دفاع از منافع مردم ساوه است که بهاروند را منتصب مردم ساوه کرده است . بله همه باید بفهمند و بدانند ساوه قدردان فرمانداری است که منتصب دفاع از منافع مردم ساوه است ولا غیر ... و ما می دانیم . هنوز تغییر را درک نمی کنم نه که ندانم پستوهای بازی سکوت تغییر ،جز جدایی ناپذیر ناشایسته سالاری و شایسته سالاری است . ساوه قدردان همه داشته های اوست که برندش اخلاق دفاع جانانه از منافع مردم ساوه بود. بهاروند فرماندار مردم ساوه است نه شیفته منتصب . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه https://t.me/khorshidesaveh

بازگشت به صفحه اصلی