خدمت حضرت آیت الله دری وارائه مخالفت همه مردم و مسوولین ودرخواست خارج شدن طرح پسماند ازساوه و زرندیه

جلسه امروز به نمایندگی از امام جمعه محترم ساوه دکترحسینی درخدمت حضرت آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی / جناب مهندس هوشنگی وعلیزاده جمع بندی نظرات همشهریان گرامی در مورد مشکلات طرح پسماند جدید ساوه و مخالفت همه مردم و مسوولین ودرخواست خارج شدن این طرح از ساوه و زرندیه را خدمت ایشان ارائه کردند.

جلسه امروز به نمایندگی از امام جمعه محترم ساوه دکترحسینی درخدمت حضرت آیت الله دری نجف آبادی نماینده ولی فقیه در استان مرکزی / جناب مهندس هوشنگی وعلیزاده جمع بندی نظرات همشهریان گرامی در مورد مشکلات طرح پسماند جدید ساوه و مخالفت همه مردم و مسوولین ودرخواست خارج شدن این طرح از ساوه و زرندیه را خدمت ایشان ارائه کردند.

بازگشت به صفحه اصلی