شروع بازی انتخابات زرندیه وساوه ، یارگیری زود هنگام ؛ تجربه تلخ و راهکار رندان

خود شیرینی در ادارات هم بزودی متوقف می شود مدتی سرگرداندن لازم است .

شروع بازی انتخابات زرندیه وساوه ، یارگیری زود هنگام ؛ تجربه تلخ و راهکار رندان در برخی از انتخابات حضور و همراهی برخی مسوولین اجرایی با کاندیدی خاص منجر به برکناری پس از انتخابات شد واین تجربه در خیلی از موارد ارتباطی به نتیجه نداشته است بلکه قانون فراتر از منافع فرد پیگیر است. درانتخابات وقتی فرد پیروز همان فرد مورد حمایت بوده هم امکان مفر از قانون شاید زمانبر شود ولی قانون رها کننده متخلف نیست . راهکار قانونی بدون شک مسیر را رصد می کند و از کوچکترین موردی نخواهد گذشت ولی آنچه ممکن است باعث تعارف برخی ها شود موقعیت قدرت فعلی در قبال آینده نامعلوم است که اشتباه است چون قانون همیشه حاکم است. این موقعیت متعارف در قبال موقعیت فراگیری و قدرت نمایی قانون ذره ای زودگذر بیش نیست و نباید بدان دل بست وراهکار حسنه ای هم هست وآن اینست بنا به مصلحت بگوییم ما هستیم . راهکار دیگری که این مسیر را نیز سد می کند مراسم را تا حد امکان داخلی ومختصر وبا حضور همکاران و نهایتا با یک مدیر بالادستی انجام دهیم وهماهنگ کردن این مراسم در روزهایی کاری مشترک متنفعان هم باشد بهتر است . اینکه حضور افراد متنفع میسر نباشد بیشتر شامل مسائل اجرایی می شود و بعبارتی بسادگی می توان این مورد را پیگیری کرد وضمن آنکه سرک بی مورد و خود شیرینی در ادارات هم بزودی متوقف می شود مدتی سرگرداندن لازم است . در هر صورت عدالت موضوعی است که برای همه بهتر است و البته عدم رعایت عدالت هم نتیجه ای در گذشته نداشته و اینبار نیز نخواهد داشت . محمد رضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

بازگشت به صفحه اصلی