ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فرماندار آینده ساوه وسخنی انتصابی

حاشیه شهر که 5-6سال پیش بارها نوشتیم و امروز شد ؛ امروز را فردای مکرر نکنیم . مقبولیت و مشروعیت نیازمندهم هستند و این دوبال نیازمند هم اند یکی فدای دیگری نشود.محمدرضا علیزاده

فرماندار آینده ساوه وسخنی انتصابی چندماه پیش شایعه تغییر فرماندار ساوه فراگیر شد و در جلسه ای با حضور معتمدین و گرایشات سیاسی با حضور استاندار و معاون سیاسی ایشان بر گزینش فرمانداری با تجربه و دارای شایستگی در خور ساوه توسط جمعی از حاضرین تاکید شد. نکته قابل تامل این بود که در جمع حاضرین کسی برانتصاب مورد نظر صحه نگذاشت و ضمن آنکه کسی فرماندار فعلی را شایسته تغییر ندانست ولی انتخاب نامی همنام ساوه درخواست جمع حاضری بود که فرصت سخن یافتند. نکته دیگر آنکه باید تامل کرد فرماندار آینده می بایست در کارنامه اش حداقل هماوردی مانند دیگر فرمانداران گذشته ساوه داشته باشد. کابینه استان مرکزی در ید مرکزنشینان غوطه ور شده و شهرستان های ساوه و زرندیه سهمی در حد صفرتا 2-3/درصد از آن هم ندارند وتازه باید بازهم تخته پرش انتصابی باشیم که بالاترین رزومه اش شهر چند ده هزارنفری است . بهتر است اگر قرار بر چنین انتصاباتی است فرماندار اراک هم از ساوه باشد والبته شهردار نیز ؟ تازه برابر می شیم ؟ بهتر است حداقل به اندازه شهر اراک سریعا مسوولین ادارات ساوه و زرندیه از ساوه و زرندیه شوند ؟ با تشکراز استاندار و اکثر معاونین برخی از معاونین استانداری (که معمولا شهرستان های استان و بویژه ساوه و زرندیه سهمی ندارند و در ید اراک است ) گاها در ساوه و زرندیه تقریبا حضوری نداشته اند که تامل استان را می طلبد . منتصب کنندگان استانی و تایید کنندگان کشوری به نکاتی دیگر نیز بهتراست توجه وافر کنند ؟ تا فردا مکرر یک دهه توسعه حاشیه شهر و دی نشویم. ساوه شهری با ده ها هزارنفر جمعیت حاشیه شهر و حضور انتخابات هایی سنگین است که علاوه بر ده ها الوان اقوام و مسلک های از چند دهه معاصر با مشخصه های اقوام و قبایل قدیمی برخوردار است و به نظر می رسد تجربه اولین مشخصه منتصب باید باشد. ساوه با امتداد شهر صنعتی های جدید وتوسعه تقریبا سرعت نوری بدون شک نیازمند منتصبی است که دارای سابقه رایزنی با صنعت در حد بزرگترین شهر صنعتی کشور و حتی بزرگترین شهری که دارای بیشترین شهرها و شهرک های صنعتی و مهاجرت روز افزون می باشدکه تجربه بالاتری می طلبد. داشتن تعامل با گروه های سیاسی مهم است ولی ساوه منتصبی می خواهد که بتواند تعادل فعلی را در جهت منافع مردم ساوه سوق دهد و هر گونه چسبندگی بفرد تامل برانگیز است . شاید سخن در باب این انتصاب خیلی بیشتر از این چند واژه بود ولی تامل کنید وابستگی گرایشات بادمنش و عکس نمی تواند رشد و توسعه ساوه را تسریع کند . مانند حاشیه شهر که 5-6سال پیش بارها نوشتیم و امروز شد ؛ امروز را فردای مکرر نکنیم . مقبولیت و مشروعیت نیازمندهم هستند و این دوبال نیازمند هم اند یکی فدای دیگری نشود. در عین همه مطالب فوق الذکر با انتصاب شایسته همراهی خواهیم کرد. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی