ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

قانون ارزش افزوده ناقض عدالت و در صورت عدم پیگیری موظفان ساکت می تواند مشکلات بزرگتری را رقم زند.

در شهریور 1392تیتری در وبلاگ شخصی ام زدم که هنوز نمی توانم متوجه شوم چرا کسی بدان توجه نکرد؟ http://savehsalam.blogfa.com/post/24) در حاشیه شهر هر چه هزینه شود ریختن آب در آتش ناشی از بنزین است ؛ حاشیه شهر اول باید مدیریت شود و سپس رفع مشکلات) .................. نویسنده این متن نگران تاثیر توسعه بی سروته حاشیه نشینی و بسط آنست ضمن آنکه به هیچ عنوان اعتقادی بر کاهش حاشیه نشینی ندارد و در خدمت هستم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

قانون ارزش افزوده ناقض عدالت و در صورت عدم پیگیری موظفان ساکت می تواند مشکلات بزرگتری را رقم زند. با توجه به اینکه در جلسات متعدد و مستند بارها نوشته و گفته ایم ولی ظاهرا حضرات فقط می شنوند. والبته کار دیگری هم می کنند خود را به فراموشی دعوت زده اند تا آسوده باشند. در چهل سالگی انقلاب به یک غفلت بزرگ در ساوه که تا این لحظه تامل غافرانه بر آن داشتم و از این به بعد به تامل موظفان عامد مسکوت ساوه و زرندیه می پردازیم که ریشه در بسیاری از مسائل دارد. در ادامه پس از پنجسال مداوم پردازش قلم بازهم بدان می پردازم و علت این اصرار اعتقاد و ایمان بدان استکه مستدل و واقع نگرانه اطمینان دارم بزرگترین نگرانی آینده از این نقطه خواهد بود. این روزها با مصداق های بسیار در سطح جهان (بویژه ریشه مسائل فرانسه از حاشیه نشینی ) والبته دی ماه سنگین خودمان قابل ذکر است . از نقض و نقد قوانین و خواب آلودگی توشه ای برنداشتیم و متاسفانه چهاردهه قوانین بی ثمر را پایانی نیست که فکر نمی کنم این روند دیگر متاملانه باشد و به نظر می رسد کسانیکه مسوولیت مرتبط دارند و تلاشی برای تغییر نمی کنند . عامدانه ودانسته یا غافرانه برای لحظه لحظه ذره ای غبار بر انقلاب باید فاعلان متنبه شوند. مگر می شود در کنار میادین اصلی شهر و زیر دوربین ها نظاره گر توسعه حاشیه نشینی بود و مسوولین راحت بخوابند. مگر می شود مالکان بزرگ ده ها بار وچند دهه به دلیل قوانینی که مالکان از آن فراری اند حاشیه نشینی ایجاد کنند و ریالی هزینه نپردازند و همه هزینه را دولت بپردازد. تازه این اقل هزینه امروزاست و غافل نشویم که ساخت سازهای اینگونه در صورت یک زلزله هزینه تریلیاردی بر دوش دولت وهزاران کشته برجا می گذارد در حالیکه هنوز کرمانشاه را نتوانسته ایم سامان دهیم . مگر می شود هزینه سنگین توسعه شهرهای مثل ساوه بواسطه رشد جمعیت را قانون ابتر ارزش افزوده بر باد دهد و کک کسی هم نگزد. که قسمتی از آن بواسطه ضعف و عدم پیگیری خودکرده خودمان است که قابل تامل نیست . در شهریور 1392تیتری در وبلاگ شخصی ام زدم که هنوز نمی توانم متوجه شوم چرا کسی بدان توجه نکرد؟ http://savehsalam.blogfa.com/post/24) در حاشیه شهر هر چه هزینه شود ریختن آب در آتش ناشی از بنزین است ؛ حاشیه شهر اول باید مدیریت شود و سپس رفع مشکلات) بله آنروزها روزهای گنجک مستون ما بود ودارندگی شهرداری ولی این آب بر آتشی ریخته شد که نتیجه اش توسعه سریعتر حاشیه نشینی شد وچون حاشیه نشینی مدیریت نشد بلکه فقط هزینه شد و بعبارتی زمین داران بزرگ زمین ها را خرد کردند و فروختند و دولت هزینه کرد و البته زمین داران بزرگ با سوء استفاده از مشتی قانون بی سر وته به ریش همه خندیدندو هنوز می خندند . در دیماه در مسائل اجتماعی پیش آمده بار دیگر مشخص شد این حاشیه نشینی می تواند مسئله سخت و مقاومت غیر قابل پیش بینی ایجاد کند . اما ساوه وزرندیه و شهرهایی مثل ما با مبحث قانون ابتر و بی هویت ارزش افزوده و در نظرنگرفتن عدالت برای شهرهای مهاجرپذیر و از طرفی هزینه حاشیه شهر این فقط مردم غیر حاشیه شهرند که باید هزینه حاشیه شهر را بدهندوشهرهایی که ارزنی مهاجرو صنعت ندارند لذت ده ها برابر شدن بودجه هایشان را جشن بگیرند. یا باید قانون ارزش افزوده تغییر کند و هزینه این چندسال جبران شود یا صنعت اینگونه بدرد ما نمی خورد. حضرات مسوول منتصب ومنتخب بواسطه این نوشتارها مفتخرم که بگوشتان بارها نوشته ام شما مسوول عواقب این عدم پیگیری هستید؟ چرا راهکارهای ساده را هم اجرایی نمی کنید؟ اول باید با فروشندگان زمین با اقتدار برخورد با اشد مجازات کرد وهمه هزینه حال و گذشته را از حلقومشان بیرون کشیدنه خریداران. دوم اینکه باید قوانین را اصلاح کرد که زمین داران بزرگ راغب به مراجعه برای خرد کردن زمین ها شود و با قوانین فعلی و متاسفانه کثرت دست های کثیف موجود ترجیح زمین داران خرد کردن وفروختن بدون مراجعات قانونی است . سوم اینکه باید با روندی سریع و با توجه به لایحه جدید در مورد درآمدهای پایداربه مجلس اصلاح قانون ابترارزش افزوده را پیگیر شد. نویسنده این متن نگران تاثیر توسعه بی سروته حاشیه نشینی و بسط آنست ضمن آنکه به هیچ عنوان اعتقادی بر کاهش حاشیه نشینی ندارد و در خدمت هستم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی