ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ساوه آرامستان زباله های خطرناک ایران درسکوت خبری سوال برانگیز

سکوت را شاهدیم و البته موضوع توسط دلسوزان نظام پیگیری خواهد شد ولی سکوت کنندگان که نسل آینده را بباد آلودگی محیطی و زیستی می کشاندند بیاد خواهیم سپرد. محمدرضا علیزاده

ساوه آرامستان زباله های خطرناک ایران درسکوت خبری سوال برانگیز : زمینی به وسعت ۱۰۰هکتار در موقعیت عالی (6کیلومتری غرب شهرک صنعتی کاوه –جنوب کیلمتر ۱۶ونیم آزاد راه ساوه-همدان ،۳/۸کیلومتری شمالغرب ساوه — ۶/۲ کیلومتری روستای سقانلیق —۵/۶ کیلومتری روستای نورعلیبیک و ۴/۵ کیلومتری روستای باغشاهی که ممکن است اضافه شود مثل موارد مشابه ... ) به بزرگترین منطقه دفن زباله صنعتی و بهداشتی استان های همجوار و کشور واگذار شد. نکته مهم : این زمین باید به بیت المال برگردد و هر گونه تغییر کاربری خیانت و متولی تغییر خیانتکاراست . وبا احتساب مناطق قبلی ذیل: 1-مرکز دفن پسماند رباط کریم در منطقه رودخانه شور و بخش زرندیه 2-شرکت فناوری پسماند زیست ساوه در تقاطع آزاد راه ساوه –همدان 3-گردنه رنگرز و جاده قدیم ساوه به بویین زهرا وصنایع آلاینده 4-بعد از آخرین عوارضی ،درست در کنار شهر صنعتی کاوه به دپو و تپه های عظیم ضایعات شهر صنعتی کاوه 5-سایت بعدی دفن پسماند شهرداری ساوه در مسیر انتهای آزاد راه آیا کسی می تواند درک کند این حجم وحشتناک زباله چه برسر منطقه پاک ما می آورد؟ تا این لحظه سکوت را شاهدیم و البته موضوع توسط دلسوزان نظام پیگیری خواهد شد ولی سکوت کنندگان که نسل آینده را بباد آلودگی محیطی و زیستی می کشاندند بیاد خواهیم سپرد. به نظر می رسد اینبار هم مثل زمین جاده نورعلیبیک؛ تغییر کاربری های میلیاردی ؛ حاشیه شهر ول و رهاشده و کوچری ورنو و موارد فوق الذکر منطقه ما باید قربانی ترسوها باشد. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی