ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تبریک انتصاب

تحقق اراده مردم نوبران ستودنی ترین صدایی است که از صدای پای زمستان درخش خش برگریزان پاییززیبای مردم دوست داشتنی نوبران می توانست شنیدو از این شنیدن برخود می بالیم . انتخاب بخشدار بومی طلیعه انتصابات بومی مستقل دولت تدبیراست که انشالله بیشتر خواهیم شنید . صمیمانه از استاندار محترم ؛ امام جمعه بزگوار ساوه ؛ فرماندارمعزز و امام جمعه محترم نوبران و دوستان پیگیر متشکریم . جناب حیدری عزیزبخشدار محترم نوبران ضمن تبریک انتصاب شایسته شما و با توجه به تجربه وآگاهی جنابعالی از راه های توسعه انشاالله بتوانید با جمع بندی راه های رشد و بالندگی در مسیر آینده بهتر و منافع اکثریت مردم و مردم و مردم ونه ... گام های استواربردارید . لحظه لحظه اگر خدمتگزاری از حقیر برآید در خدمت شما هستم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

تبریک انتصاب تحقق اراده مردم نوبران ستودنی ترین صدایی است که از صدای پای زمستان درخش خش برگریزان پاییززیبای مردم دوست داشتنی نوبران می توانست شنیدو از این شنیدن برخود می بالیم . انتخاب بخشدار بومی طلیعه انتصابات بومی مستقل دولت تدبیراست که انشالله بیشتر خواهیم شنید . صمیمانه از استاندار محترم ؛ امام جمعه بزگوار ساوه ؛ فرماندارمعزز و امام جمعه محترم نوبران و دوستان پیگیر متشکریم . جناب حیدری عزیزبخشدار محترم نوبران ضمن تبریک انتصاب شایسته شما و با توجه به تجربه وآگاهی جنابعالی از راه های توسعه انشاالله بتوانید با جمع بندی راه های رشد و بالندگی در مسیر آینده بهتر و منافع اکثریت مردم و مردم و مردم ونه ... گام های استواربردارید . لحظه لحظه اگر خدمتگزاری از حقیر برآید در خدمت شما هستم . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی