ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آقایان به اصطلاح مسوول بخواب زده ... ساوه و زرندیه زباله دان ایران شده ...

طرح کثیف ؛ غیرتخصصی وغیر عقلایی فعلی باید متوقف و ضمن آنکه زمین در این محدود به هر کس و ناکسی که داده شده باید فقط به بیت المال برگردانده وهرگونه تغییر کاربری محکوم به رسانه ای شدن و محکوم به وجود رانت است . برخی ساخت و سازهای رابطه ای مشهود در منطقه باید سریعا تخریب و نباید کوچکترین تغییر کاربری (مسکونی وشهرک سازی ) به سرمایه گذاران سودجو و منفعت طلب بزرگ و کوچک انجام شود . ضمنا مبحث استادیوم 10 هزار نفری و یا دهکده المپیک در بهترین زمین بکر ساوه با پیشنهاد مجدد به وزارتخانه های مرتبط سریعا جایگزین شود . البته پرونده خاک خوری تحقیق و تفحص از واگذاری های زمین در ساوه و زرندیه باید سریعا بررسی دقیق وبدور از رافت شود ودر صورت پایان فرصت طبق قرار داد زمین ها صنعتی و .... به بیت المال برگردانده و از سرمایه گذاران سلب صلاحیت دائم شودتاسودجویان به سوراخ های خودبرگردانده و واقعگرایان صادق در صحنه خدمت باقی بمانند .----------زمینی به وسعت 100هکتار ( که شاید فردا مثل قبلی ها چندبربرشود) برای دفن زباله های ایران واگذارشده بروید بخوابید ولی بدانید به اندازه ریگ ریگ این زمین باید پاسخگو باشید... ----------- ومن الله توفیق یا علی مدد محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

آقایان به اصطلاح مسوول بخواب زده ... ساوه زباله دان ایران شده ... زمینی به وسعت 100هکتار ( که شاید فردا مثل قبلی ها چندبربرشود) برای دفن زباله های ایران واگذارشده بروید بخوابید ولی بدانید به اندازه ریگ ریگ این زمین باید پاسخگو باشید... صادرکنندگان مجوز با کدام حق بهترین و با کیفیت ترین زمین ساوه را واگذار کرده اید ؟ در مسیر دام های منطقه و البه قنوات بسیار .... شما صادرکنندگان مجوز شهری استانی و البته حضارت والا چیز کشوری خوابتان برده نام ساوه و زرندیه را هم تغییر داده اند و کرده اند پسماندایران ... طرح زباله دان کردن ساوه و زرندیه باید متوقف و مسوولین مرتبط از مردم عذرخواهی و مسوولین صادرکننده چنین مجوزات کثیفی برکنار و متامل شوند. ساوه زباله دان استان های مرفه ایران می شود ... خیال باطل است اگر برخورد شود... ساوه و زرندیه در یک نگاه : 1-مرکز دفن پسماند رباط کریم در منطقه رودخانه شور و بخش زرندیه !! اگر پسماند خوب است ارزانی تهرانی ها! بوی تعفن زباله های تهران تا پنجاه ؛ شصت کیلومتری خروجی اتوبان بسمت ساوه . 2-تصرف ۱۰۰۰هکتار(البته برخی از این هزارهکتاری ها ی تغییرمنفعت به مسکونی بسیار داریم که بی صدا با قانون های رانتی ) از زمین های منابع طبیعی برای ساخت شهرک .... زرندیه بود که ابتدا قرار بود ۵۰هکتار باشد.اینهم اجحاف دیگر…و بسایر در صنعت و سرمایه گذاری بلاتکلیف ... 3-شرکت فناوری پسماند زیست ساوه در تقاطع آزاد راه ساوه -همدان ۵سال قبل با بوق وکرنا افتتاح و حالا خودش تبدیل 4-گردنه رنگرز و جاده قدیم ساوه به بویین زهر؛ هر چه صنایع آلاینده است در اینجا مسقر شده و شبهایی که باد بسمت ساوه می آید بوی این صنایع که شب ها در گردنه رنگرز تا اتوبان می رسد بساوه می رسد. 5-بعد از آخرین عوارضی ،درست در کنار شهر صنعتی کاوه به دپو و تپه های عظیم ضایعات شهر صنعتی کاوه بر می خوریم آنهم درست در مطلع ورودی به ساوه. 6-سایت بعدی ،مرکز دفن پسماند شهرداری ساوه در مسیر انتهابی آزاد راه است . ... و حالا هم افتتاح سایت بزرگ حداقل 100 هکتاری جدید مدیریت پسماند در بهترین نقطه ساوه،! و البته شهرک های صنعتی جدید که آخر عاقبتش قطعا بدتر از قبلی هاست . واما سخن متذکرانه رسانه ها بعنوان چشم مردم بیدارند وبرخی ها ... آقایان به اصطلاح مسوول بیدارید یا مثل انتصاب وامانده زاده گان مدیریتی کشور در ساوه خوابتان برده؟ آقایان مسوول بیدارید یا مثل ارزش افزوده زورتان وسهمیه بومی آ پ زحمتتان نمی رسد؟ آقایان فصل پاییزتان رسیده و زمستان در راه است و معلوم نیست بهاری برای تکرار مقننه و مجریه باشد؟ آقایان به اصطلاح مسوول بهترین نقطه ساوه که برای استادیوم ورزشی بود را برای زباله دان سازی باد داده اید؟ آقایان مسوول تا کی می خوابید ساوه زباله دان ایران ( البته با نام جدیدپسماند) شد . و اما: طرح کثیف ؛ غیرتخصصی وغیر عقلایی فعلی باید متوقف و ضمن آنکه زمین در این محدود به هر کس و ناکسی که داده شده باید فقط به بیت المال برگردانده وهرگونه تغییر کاربری محکوم به رسانه ای شدن و محکوم به وجود رانت است . برخی ساخت و سازهای رابطه ای مشهود در منطقه باید سریعا تخریب و نباید کوچکترین تغییر کاربری (مسکونی وشهرک سازی ) به سرمایه گذاران سودجو و منفعت طلب بزرگ و کوچک انجام شود . ضمنا مبحث استادیوم 10 هزار نفری و یا دهکده المپیک در بهترین زمین بکر ساوه با پیشنهاد مجدد به وزارتخانه های مرتبط سریعا جایگزین شود . البته پرونده خاک خوری تحقیق و تفحص از واگذاری های زمین در ساوه و زرندیه باید سریعا بررسی دقیق وبدور از رافت شود ودر صورت پایان فرصت طبق قرار داد زمین ها صنعتی و .... به بیت المال برگردانده و از سرمایه گذاران سلب صلاحیت دائم شودتاسودجویان به سوراخ های خودبرگردانده و واقعگرایان صادق در صحنه خدمت باقی بمانند . ومن الله توفیق یا علی مدد محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی