ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

آیا در سکوت خبری زمین محل دفن زباله صنعتی و بهداشتی بسمت جاده یولاق و نیوشت واگذار شد؟؟

قبلا چندبار به این موضوع پرداخته بودیم و توسط سمن های حافظان طبیعت پیگیری شده بود ولی در سکوت خبری متاسفانه زمین دفن زباله زمینش واگذار شده است وباید زمین به بیت المال برگردانده شود.

در سکوت خبری زمین محل دفن زباله صنعتی و بهداشتی بسمت جاده یولاق و نیوشت واگذار شد. قبلا چندبار به این موضوع پرداخته بودیم و توسط سمن های حافظان طبیعت پیگیری شده بود ولی در سکوت خبری متاسفانه زمین دفن زباله زمینش واگذار شده است وباید زمین به بیت المال برگردانده شود. بهترین منطقه آب و هوایی ساوه به سمت یولاق و نیوشت نباید تبدیل به محل دفن زباله های صنعتی ؛ بهداشتی و ...شود و بهتر است واگذاری زمین برگردد کدام قانون غلط نویس اجازه داده شده بهترین منطقه آب و هوایی ساوه ، با قنات هاب متعدد ومسیر دام را آلوده کنید . چندین قنات و روستاهای زیر مجموعه که بواسطه این دفن آلوده می شوند و بوی این دفن به پیوست غرب و شرق و شمال ؛ ساوه را خفه می کند. آقایان به اصطلاح قانونمدار هنوز بوی تعفن گاه و بیگاه دفن های قبلی حل نشده است . ساوه شهر باد است و از این به بعد از هر سمت باد بیاد بوی جدیدی را استشمام خواهیم کرد ؛ و حد اقل علم و عقل می گوید رشدو توسعه می گوید بهترین منطقه آب و هوایی را آلوده نسازید . ضمن آنکه این زمین بکر ترین و بهترین منطقه ساوه است و با توجه به مبحث راه آهن بوی تبدیل این کاربری به مسکونی و شهرک سازی به مشام می رسد و سریعا باید برگردانده و هر گونه واگذاری مجدد ممنوع شود. همه واگذاری های زمین با قانون های من درآوری (که در آینده با تغییر کاربری به شهرک مانند قبل ) باید متوقف و صادر کنندگان متامل توضیح شوند . زمین های واگذاری شده در صورتیکه مفر قانونی دارند که دارند باید به بیت المال برگردانده شوند . برخی از این زمین های واگذارشده با قانون های من درآوری واگذار شده و وقتی فریاد می زنیم شعاررشد وتوسعه می دهند مثل قبلی ها که هنوز ممهورشان خشک نشده تغییر کاربری به شهرک سازی داده اند. پس محل دفن زباله محکوم است ولی شواهد قبلی ها می گوید اصل فکر آنها غلط و اندر غلط است ولی در پس این فکربعد از گذشت چندسال این زمین ها با تغییر کاربری می شود شهرک های جدید یا میشود پیچ کثیف جاده یولاق قبلی . آقایان قانون دان مطمئن باشید واگذاری های اینگونه یا تبدیل به یک معظل زیست محیطی می شود یا با توسل به فرار بدلیل واگذاری انجام شده تبدیل به طرحی من درآوری یا شهرک سازی می شود و بدین ترتیب با قانون من درآوری دیگری با تغییر کاربری یک ریال می شود میلیون ها برابر . در هر صورت بازگشت وتحقیق و تفحص و بازگرداندن زمین ها به بیت المال حداقل تحرک است . جالب آنکه این زمین قرار بود تبدیل به استادیوم 000/10نفری ساوه شود که متاسفانه پیگیری نشد و حالا فهمیدیم چرا ؟ محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی