ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پولشویی ؟ مافیای خودرو ؟

آقای نماینده سوال اینست آیا مافیا بود یا نه ؟ اگر مافیا بوده نتیجه پیگیری چه شد و مافیا را باید به مردم معرفی کنید ؟؟؟ و اگر نبود چرا و بر اساس کدام استناد چنین گفتید ؟ محمدرضا علیزاده

پولشویی ؟ مافیای خودرو ؟ از خنده وارونگی رنو خودروی کالای ایرانی را می گذریم ؟ بماند حال ندارم بپردازم .... این روزها بدلیل گفتن مبحث پولشویی وزیر امور خارجه به مجلس فراخوانده شده ؟ ولی کی دیگران که مشابه همین سخن را گفته اند به پاسخگویی فراخوانده می شوند؟ چندوقت پیش نماینده ای ازوجود مافیای خودرو گفته بود که دو فرض مستدل است ؟ یکی اینکه ایشان درست نگفته اند پس باید نتیجه اعلام می شد که اگر مافیا نبوده و مفعولان منصرف شده اند پس ایشان درست نگفته بوده اند و اینکه ما خبر دیگری نداریم ؟ دیگر اینکه ایشان درست گفته اند ونتیجه آن برخورد با آن مافیا است که باز هم ما خبردیگری نداریم ؟ اینکه مشکلاتی در صنعت خودرو وجود دارد شکی نیست ولی آن مشکل مونتاژ کاری و عدم اعتماد به متخصصان و قطعه سازان داخلی ؛ برنامه و نظارت است و آمدن رنو دقیقا همان تکرار آمدن دیگر خودرو سازان این چند دهه است . اگر از سودآوری احتمالی شکستن تحریم ها با آمدن رنوبگذریم نفس خودروسازی با روند این چند دهه با روند آمدن رنو بی فایده است؟ اما از همه این مطالب بگذریم بد نیست نماینده گوینده مافیای خودرو اگرپاسخی دارد بگوید ؟ وآن سوال اینست آیا مافیا بود یا نه ؟ اگر مافیا بوده نتیجه پیگیری چه شد و مافیا را باید به مردم معرفی کنید ؟؟؟ و اگر نبود چرا و بر اساس کدام استناد چنین گفتید ؟ ظاهرا عدالت در آنست که تفاوتی بین پاسخگویی مستدل نباشد ؟ و ما منتظر پاسخ می مانیم ؟ محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی