تیم والیبال اراک در خانه تنها نیست ساوه با شماست .

در استقبال از تیتر روزنامه وقایع استان بازگشت تیم فوتسال شهرداری ساوه به لیگ برتر می تواند الگوی مناسبی برای تیم والیبال اراک باشد. چندماه پیش تیم فوتسال ساوه به وضعیت ادامه فعالیت یا ترک لیگ برتر رسیده بود ولی با همدلی و تلاش همه مسوولین شهرستان و رایزی های مناسب این تیم علی رغم از دست دادن زمان در لیگ برتر باقی ماند . با درک همه جوانب ماندن تیم والیبال اراک بعنوان یکی از نمایندگان ورزشی در پهنه ورزش کشور برای ورزش استان یک غنیمت است و بهتر است راهکارهای شهرداری ساوه در اراک هم بکارگیری شود تا بتوانیم از شالوده جوانان و نوجوانان استان در کشور دفاع کنیم . حضور در ارکان اصلی ورزش کشور فقط مایه افتخار ورزشی نیست بلکه این عرصه در صورت درست اندیشیدن می تواند توسعه دهنده خواسته های بحق مردم استان باشد. باری دیگر با هم افزایی مسوولان والیبال اراک بنمایندگی ورزش استان می تواند شاهد حضوری مقتدرانه در لیگ باشد و در ادامه امیدواریم با افزایش تیم های لیگ برتری استانی شادتر با جوانان پرشور نشاط باشیم . ضمن آنکه برنامه مدون در جهت حضور تیم های لیگ برتری با نگاهی بومی گرا را نباید از نظر دور داشت . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

تیم والیبال اراک در خانه تنها نیست ساوه با شماست . در استقبال از تیتر روزنامه وقایع استان بازگشت تیم فوتسال شهرداری ساوه به لیگ برتر می تواند الگوی مناسبی برای تیم والیبال اراک باشد. چندماه پیش تیم فوتسال ساوه به وضعیت ادامه فعالیت یا ترک لیگ برتر رسیده بود ولی با همدلی و تلاش همه مسوولین شهرستان و رایزی های مناسب این تیم علی رغم از دست دادن زمان در لیگ برتر باقی ماند . با درک همه جوانب ماندن تیم والیبال اراک بعنوان یکی از نمایندگان ورزشی در پهنه ورزش کشور برای ورزش استان یک غنیمت است و بهتر است راهکارهای شهرداری ساوه در اراک هم بکارگیری شود تا بتوانیم از شالوده جوانان و نوجوانان استان در کشور دفاع کنیم . حضور در ارکان اصلی ورزش کشور فقط مایه افتخار ورزشی نیست بلکه این عرصه در صورت درست اندیشیدن می تواند توسعه دهنده خواسته های بحق مردم استان باشد. باری دیگر با هم افزایی مسوولان والیبال اراک بنمایندگی ورزش استان می تواند شاهد حضوری مقتدرانه در لیگ باشد و در ادامه امیدواریم با افزایش تیم های لیگ برتری استانی شادتر با جوانان پرشور نشاط باشیم . ضمن آنکه برنامه مدون در جهت حضور تیم های لیگ برتری با نگاهی بومی گرا را نباید از نظر دور داشت . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی