تا تعیین تکلیف توسط یک گروه تحقیق و تفحص هر گونه تعدی به بازمانده آب انبارهای بزرگ ساوه متوقف شود ؟

مردم ساوه و افکار عمومی با دقت تلاش تلاشگران فرهنگی و متنفعان را تمیز می دهند و بهتر است بیش از این با میراث فرهنگی ساوه بازی نشود . محمدرضا علیزاده

تا تعیین تکلیف توسط یک گروه تحقیق و تفحص هر گونه تعدی به بازمانده آب انبارهای بزرگ ساوه متوقف شود ؟ آب انباری به طول تاریخ ساوه را دلشکسته نکنید. بله آب انبارموقوفه میرزا حسین عاملی دلشکسته شده ؟ بعد از نزدیک نیم قرن سکوت و تحمل آتش و دود ناآگاهان و کثافت بارگی بر میراث فرهنگی نهایتا فردی متخصص امور میراث فرهنگی توانسته این بازمانده ده ها آب انبار را نجات دهد. نویسنده این متن آنچه می نویسد از باب دفاع از منافع میراث فرهنگی مردم ساوه است . این آب انبار در زمان فعال بودن بدون شک اطرافش تقریبا خالی بوده است و بعداز آن خانه همجوار ساخته شده ارتفاع کمی داشته و از طرفی پشت آب انبار هم اینگونه نبوده و خیلی از قدیمی ها هنوز بیاد دارند . در هر صورت وضعیت پیچیده فعلی در راه یک مسیر قانونی همراه با مسیرتعامل دارد ؟ در مسیر قانونی ارگان های متولی مادی و معنوی یعنی میراث فرهنگی و اوقاف هردو مکلف هستند همه انتفاع خود را متوجه نجات همه حق بیت المال معنوی و مادی نمایند گرچه شاهد تلاش هر دو ارگان بوده ام ولی کافی نیست . همه مسوولین شهرستان می بایست مدافع منافع مادی و معنوی این آب انبارشوند ؛ این مسیر دو طرفه است مسیر میراث فرهنگی که علاوه بر دفاع قانونی می بایست کوچکترین سستی بخود راه ندهد و واقفم که مسوولین بیش از نویسنده دقت دارند ولی نباید از رندبودن مسیرهای مفر قانونی غافل شد چون در گذشته هم همین غفلت باعث ساخت ساختمانی سوار بر آب انبار شده که می بایست ارگان و افراد متخلف مورد مواخذه گروه تحقیق و تفحص قرار گیرند . برفرض محال عبور از مسیر میراث فرهنگی بدون شک اوقاف بسادگی می تواند مدافع این ظلم باشد وقطعا مسوولین مرتبط مثل مسوولین میراث فرهنگی و دیگر مسوولین قوه قضاییه ؛ مجریه و استاندار محترم با ورود به این موضع می توانند از منافع مردم ساوه دفاع کنند . تعیین یک گروه تحقیق و تفحص با دقت امور تخصصی و فنی میراث فرهنگی در مورد ذیل می تواند به سادگی منافع مادی و معنوی برگرداند . - در زمان ساخت خانه همجوار وضعیت آب انبار چگونه بوده ؟ - ارتفاع ساختمان فعلی در چه زمانی بوده و روند صدور مسیر قانونی چگونه طی شده و ارگان های صادر کننده موظف با بازگرداندن تضییع هستند. - در مسیر تحقیق و تفحص می توان به برخی ها مثل شهرداران و ... نیز و چگونگی دادن مجوز ها متوسل شد. - ارتباط ارتباطات فعلی با مسیر و نتیجه بررسی مجدد متنفع شود . - در تعیین نتیجه باید همه جوانب سنجیده شود از جمله مباحث وقف ؛ حقوق معنوی میراث فرهنگی ، والبته بازگرداندن همه حقوق توسط قوه قضاییه - روند رسیدگی نباید تحت تاثیر نام ها قرار گیرد. - مباحث قانونی عجولانه نباید باشد و بایدهمه جوانب هر گونه تخریب در نظر گرفته شود . - نباید از روند بازسازی و تقدیر از زحمات نجات دهنده این میراث بسادگی عبور کرد تا انگیزه و شور و شوق افزوده سازی اماکن تاریخی افول نکند . کلام آخر اینکه با تشکیل یک گروه زیر نظر کارشناسان خبره می تواند این آب انبار را ماندگار کند . در آخر امیدوارم همه در مسیر کمک به روند افتتاح زودتر این مکان گام برداریم و خواهشا مسیر قانونی را در سد انگیزه های ماندگاری میراث باقیمانده ساوه نیازماییم که سودی بیش از اضافات قبل نصیب امان نخواهد شد. مردم ساوه و افکار عمومی با دقت تلاش تلاشگران فرهنگی و متنفعان را تمیز می دهند و بهتر است بیش از این با میراث فرهنگی ساوه بازی نشود .

بازگشت به صفحه اصلی