ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

گز بجای کلمپه

گز بجای کلمپه شیرینی هر شهر مزه ای دارد ولی کلومپه کرمان با گز اصفهان فاصله رفت و برگشتش بالای سه هزار کیلو ر ت ب است وساوه تا شهر گز فاصله اش حدود 400رت ب است . اثر کلومپه را پزشک عمومی می فهمد و اثر گز را دندان پزشک واگر از هزینه بیت المال کلومپه را بجای گز به مردم قالب کردیم و سرمان هم زیر برف بود بد نیست بگوییم علت دم خروسی امان از چه سبب بیرون است ؟ یاد آقازاده نوح افتادم که با بدان بنشست و سگ اصحاب کهف و بد ندیدم به سبب پاکی دل .... زاده نصیحت کنم بهتر به کلومپه برگردیم و عطای گز را به لقای تضییع حقی به اندازه ذره واگذاریم و بدانیم ضرر کلومپه کمتر از گز است . ...... زاده پاک دل می تواند مسبب شگفتی اخلاق مداران شود وبدون شک هر کدام از ماها راه و آینده دنیا و آخرت را خود برمی گزینیم . همکلاسان تان منتظر قدم قلم هستند و ما منتظر نسلی از اخلاق مداری . و این راه بهتر است .

چندروزی فرصت داریم

بازگشت به صفحه اصلی