ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

با فرض بر ساخت و افزایش تخت بیمارستان و حذف تخت های بیمارستان شهدای آسیابک، در عمل یعنی شاهد افزایش تختی در شهرستان زرندیه نخواهیم بود؟

در نقد ( سخن رییس دانشکده علوم پزشکی ساوه درخبر منطقه ای همشهری شنبه 26 آبان مبنی بر - تخت های بیمارستان زرندیه دوبرابر می شود) در همشهری شنبه 26آبان97 محمدرضا علیزاده

در نقد ( سخن رییس دانشکده علوم پزشکی ساوه درخبر منطقه ای همشهری شنبه 26 آبان مبنی بر - تخت های بیمارستان زرندیه دوبرابر می شود) در همشهری شنبه 26آبان97 با فرض بر ساخت و افزایش تخت بیمارستان و حذف تخت های بیمارستان شهدای آسیابک، در عمل یعنی شاهد افزایش تختی در شهرستان زرندیه نخواهیم بود؟ و اما پاسخ افکار عمومی را بدهید ؟ افزایش تخت های بیمارستان امام رضا (ع) آیا کاری کارشناسی شده است یاخیر؟ مردم شهرستان زرندیه سالها بود که بدلایل مختلف از دریافت خدمات مختلف درمانی محروم بودند. بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت وضعیت دسترسی به خدمات تخصصی با حضور پزشکان متخصص افزایش یافت و با صرف هزینه های بالایی از طرح تحول فضای فیزیکی قدیمی بیمارستان بهبود یافت و بخش های جدیدی نیز ساخته شد. این رونق در ابتدای طرح تحول بسیار چشمگیر بود و مردم را امیدوار می کرد. بیمارستان امام رضا (ع) که قبل از طرح تحول کلنگ زنی شده بود لنگان لنگان ساخته می شد تا بالاخره بعد از چند سال در سال ۹۶ افتتاح گردید ولی بنا به دلایلی به بهره برداری نرسید. قرار بود هر دو بیمارستان باهم فعال باشند لکن زمانی که بیمارستان آماده بهره برداری گردید و از آنطرف هم که منابع طرح تحول به ته دیگ رسیده بود، به یکباره بعد از زلزله های سال گذشته در کشور و به تبع آن در زرندیه، کارشناسان فنی وزارتخانه از خواب بیدار شده و گزارش کارشناسی خود را مبنی برعدم ادامه فعالیت بیمارستان شهدای آسیابک به علت قدمت بالای ساختمان بیمارستان در حوادث طبیعی و غیره را اعلام می نمایند. اینجا چند سوال مطرح میشود" - آیا کارشناسان وزارتخانه و یا مسوولین دانشکده علوم پزشکی ساوه قبل از صرف هزینه میلیاردی طرح تحول که برای ذره ذره آن ازمنابع بیت المال برای سلامت مردم هدف گذاری شده بود بررسی کارشناسی نکردند و اگر بررسی کردند و ساختمان بیمارستان تخریبی بود چگونه و چرا هزینه کردند؟ - اما اگر قابل استفاده است چرا باید تخت های بیمارستان در آن منطقه محروم کاهش یابد؟ - آیا ساخت بیمارستانی خارج از محدوده شهری در صورتی که آن بیمارستان قدیمی دارای فضای مستعدی جهت ساخت و ساز بود ضرورت داشت؟ و یا به دلایل تفکرات سیاسی مسوولین وقت در آنجا ساخته شد؟ - آیا بررسی کارشناسی در مورد اینکه مردمی که بیمار خود را به بیمارستان امام رضا (ع) میخواهند ببرند باید با هزینه بیشتر و سختی راه و کمبود وسلیه نقلیه باید به آنجا ببرند شده است؟ - آیا با توجه به گفته ریاست محترم دانشکده علوم پزشکی ساوه افزایش تخت در بیمارستان امام رضا (ع) با صرف هزینه ای دیگر کارشناسی شده است ؟ - آیا برای رفت و آمد کادر درمانی و اداری بیمارستان بررسی کارشناسی شده است؟ با توجه به اینکه جهت حمل و نقل پرسنل دولت قوانین خاصی دارد؟ با توجه به گزارش رئیس دانشکده علوم پزشکی ساوه که بیمارستان امام رضا(ع) دارای ۲ برابر تخت می شود ؟ اولا تا چند سال دیگر این اتفاق می افتد و ثانیا با افزایش جمعیت در آن منطقه و تصادفات، با فرض بر ساخت و افزایش آن بیمارستان و حذف تخت های بیمارستان شهدای آسیابک، در عمل یعنی شاهد افزایش تختی در شهرستان زرندیه نخواهیم بود؟ محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی