ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یاد داشت : سکه دو روی نقد

نقد و افشای مشکلات در زمان مسوولیت مسوولان خدمت است و لابی در پوشش مسائل وافشا پس از مسوولیت نوعی خیانت به مردم و مقبولیت نظام و فشار بی مورد روی مسوولین جاری و فعال است . محمدرضا علیزاده

یاد داشت : سکه دو روی نقد نقد و افشای مشکلات در زمان مسوولیت مسوولان خدمت است و لابی در پوشش مسائل وافشا پس از مسوولیت نوعی خیانت به مردم و مقبولیت نظام و فشار بی مورد روی مسوولین جاری و فعال است . این جمله را شاید باید بیشتر پرداخت ؛ تا پخته شود ولی برای این جمله می توان گفت وقتی در زمان مسوولیت به نقد نپرداختیم و منتظر بمانیم تا طرف از مسوولیت کنار برود و تازه برویم سراغ مسائلش تاثیری در اصلاح نداردو پایان مسوولیت آغاز پاسخگویی های فرافکنانه و آسیب زا است . از جمله آسیب های بدتر آنستکه اینکار بنوعی در زمین تئوری توطئه است و تاثیر مخربی در توسعه و رشد جامعه دارد و بهتر است روند نقدپردازی و پاسخگویی بموقع را بیاموزیم تا بتوانیم آینده سالم و پرطراوتی داشته باشیم . در جامعه ما وقتی مسوولی کنار می رود و یا در پایان راه وگاها پیری است و بنوعی از نفش افتاده تازه عده ای فرصت طلب که گاها خود با نام آنها عمر را به آسایش گذرانده اند با اطلاعاتی که سال ها آنرا پنهان داشته اند شروع به فراخبرپردازی می کنند که این نوع تحرک رسانه ای هم در زمان پنهانکاری خیانت بمردم بوده و آمر خیانتکار است و هم امروز که خبر بیاته را داغ می کنند خیانت به مقبولیت نظام است . اما چرا خیانت به مردم" چون در زمان مسوولیت بیت المالی در حال هدر رفت بوده و آمر یافاعل مسکوت بوده و مفتضح تر اعتمادی بنام خدمتگزاری رشد یافته و این فرصت از دیگران سلب شده که از هر نوع خیانتی بمردم ظالمانه تر است که بیت المال اقل آنست . اما چرا خیانت به مقبولیت نظام" وقتی فردی با رشدمسوولیت ومقام اعتماد مردم را جلب کرد و با تلنگری بعد از پایان یادر شرف اتمام مسوولیت تخلفات یا شبهاتش برملا می شود فقط نوعی بی مسوولیتی نظارت برکار در زمان مسوولیت را می رساند که نقطه ضعف است و نه قوت . اما این نقاط ضعف در افکار عمومی وقتی مکرر شد براحتی هر مسوولی در رده بالاتربا شایعه ای ساده براحتی هر وصله ای را بخود می گیرد وبجای دافعه شایعه ؛ جاذبه تخلف می یابد که آسیبی است که رفع آن پرهزینه و گاها لاممکن می شود. این روند در صورتی که اصلاح نشود ما در آینده با تفکر جاذبه نوعی تئوری توطئه داخلی استعمار با نسیم دشمن و خوراک داخلی مواجه می شویم و این مسیری سخت است گرچه کم با این موقعیت مواجه نبوده ایم ولی اگر درمان نکنیم سرطانی می شود . نقد و افشای مشکلات مسوولین در زمانی که مسوول فعال و در قدرت است عین خدمتگزاری بمردم است و دقیقا اصلاح امور است و مسوولینی که نمی توانند این روند را درک کنند بهتر است بزور این مسیر را متوجه شوند . نقدبزرگترین هدیه به مسوولین است و افشای مشکلاتشان عین جراحی است که به شفای دنیوی و اخروی اشان می انجامد ؛ امید به آنکه روند نقدکوبی متوقف ونقد و افشاگری فرهنگ غالب در زمان مسوولیت باشد ومسوول بعد از خدمت و یا بازنشستگی دغدغه ای بجز پرداختن به انتقال تجربیاتش و شرم روی زشت سکه دو رو نداشته باشد.

بازگشت به صفحه اصلی