ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

درخواست تحقیق و تفحص از زمین های واگذارشده همه را عاقل می کند

تحقیق و تفحص و به جریان افتادن پرونده های خاک خورده نحوه واگذاری و تغییر کاربری و البته باقانون های من درآوری همه را عاقل می کند و وجه تمایز عقل و بی عقلی روشن می شود که چه می شد که نشدنش با لابی ن و ن م و رم نشد . مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه محمدرضا علیزاده

درخواست تحقیق و تفحص از زمین های واگذارشده همه را عاقل می کند برخی ها با پوچی ادعای تکرار تصور سبزو قرمز بسرشان زده بودچرا الان ساکت اند... ولی ما عاقل نیستیم . چرا کسکی نیست درخواست تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری و مبحث کثیف قانون های رانتی در تغییر کاربری دهد ولی ما می دهیم و ... عاقل نیستیم . هرگز و هرگز تصورتوهم جمع جلوس لابی اناری و خانگزیده های تازه بدوران رسیده و رییس لابی های جلوس جواب نمی دهدو ... عاقل نیستیم . بله عقل و تفکر عقلانیت وقتی از هر گونه تحقیق و تفحص جا می ماند نتیجه اش بی عقلی دیگران است و ... عاقل نیستیم . بله وقتی کسی از زمین های واگذار شده از پرند تا نوبران و نحوه تغییر کاربری از قانونمداری سخن می گوید نتیجه اش بی عقل خواندن دیگران است و ... عاقل نیستیم . بله وقتی زمین با هیچ ریال واگذار و بعد از قانونی رانت مدار تغییر کاربری می یابد نتیجه اش بی عقلی دیگران است و ... عاقل نیستیم. چرا یکی آش واگذاری زمین های چندهزار تا چند صد هکتاری را هم نمی زند تا ببینیم از این آش بوی عطر بیرون می زند یا بی عقلی و ... عاقل نیستیم . در هر صورت عقل حکم می کند فی الحال پرونده زمین های از زرندیه و پرند تا نوبران و حاشیه شهر یکبار هم زده شود تا نتیجه اش عقلانیت شود گرچه بازهم ... عاقل نیستیم . یادش بخیر وقتی سلطانکی لیلی رادید که زنی زیبا نیست و به مجنون گفتند بجز لیلی زنی دیگرو زیبا برگزین و با پاسخ مجنون روبرو شدند ( لایعقلش خواندند) بازهم یادمان افتاد ... عاقل نیستیم . ولی تحقیق و تفحص و به جریان افتادن پرونده های خاک خورده نحوه واگذاری و تغییر کاربری و البته باقانون های من درآوری همه را عاقل می کند و وجه تمایز عقل و بی عقلی روشن می شود که چه می شد که نشدنش با لابی ن و ن م و رم نشد . مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی