ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هامپ من درآوری توسط شهرداری ساوه و ممکن است با مشاوره راهنمایی و رانندگی

تذکر : هامپ کمربندی همدان بدلیل طول زیاد قطعا قربانی می گیرد ...

هامپ من درآوری توسط شهرداری ساوه و ممکن است با مشاوره راهنمایی و رانندگی اولین هامپ من درآوری در خیابان رسالت بوجود آمد که هیچ کدام از مشخصات آنرا بجز هزینه های اضافی بهمراه نداشت و خود متولیان هم اذعان دارند از خودشان درآورده اند ووقتی ارتفاع عجیب و غریب آنرا دیدند از دو طرف را آسفالت ریختن تا سرپوشی بر اشتباه باشد . اما هامپ ی در خیابان ولیعصر شرقی اجرشده است که آن هم بجای مشخصاتی مثل چراغ عابر فقط بدون هرگونه قانونی نوعی دست انداز با ارتفاع بالا دارد وجهت ایجاد خسارت به ماشین ها ایجاد شده و بله عابر پیاده هم رد می شود و قابل تحمل است یک مشخصه را دارد. راستی دیگر سوال همشهریان تعویض بلوک های خیابان ولیعصرشرقی است که چرا تعویض شده و یا پیاده روهایی که آسفالت سالم دارد مثل حاج بلوک خلاصه اینکه شهرداری بهتر است زمان شفاف سازی را از دست ندهدواگر بودجه نیست و ما بیش فریاد زدیم این اجراها چه توچیهی دارد وقتی برخی خیابان خود هامپ شده اند . اما هامپ دیگر در کمربندی همدان کنار پاسگاه انتظامی است که پل هوایی چرا نصب شد و جمع شد هم از لطایف روزگار شهر ماست اگر راهنمای و رانندگی گفته حالا چرا می گوید جمع کنید و اگر شهرداری کرده که بدتر و حالا هامپ در همانجا اجرا می شود ( از خندق هم می گذریم) آقایان لطفا و لطفا فقط یک هامپ در جهان نشان دهید بدین صورت در کمربندی هشت بانده اجرا شده باشدواقعا از کجا این اجرا ها در می آورید هامپ اینجا یا باید همان پل باشد یا زیر گذر والسلام . وقتی هامپ من درآوری اول اجرا می شد فرمودند اصلاح می شود آقایان هامپ را حداقل در وسیله ای بنام اینترنت جستجو کنید خواهش می کنم . تذکر : هامپ کمربندی همدان بدلیل طول زیاد قطعا قربانی می گیرد ... ................ توصیحا تعریف هامپ در اینترنت گذرگاه عابران پیاده یا خط کشی عابران یک محل تعیین شده برای عبور افراد پیاده از یک خیابان یا جاده یا هر نوع راه دیگر است. گذرگاه پیاده طوری طراحی می‌شود که عابران به صورت گروهی از آن محل از عرض یک خیابان عبور کنند و به راحتی توسط رانندگان دیده شوند. در واقع گذرگاه عابران پیاده محل تلاقی ترافیک عابران پیاده و وسایل نقلیه موتوری در یک معبر است. گذرگاه‌های عابران پیاده معمولان در تقاطع‌ها دیده می‌شوند مانند چهارراه‌ها و فلکه‌ها. اما در میانه راه‌های شلوغ هم ساخت و مشخص کردن گذرگاه عابرین پیاده کاری رایج است. گذرگاه‌های پیاده ممکن است با علائم راهنمایی و چراغ راهنمایی همراه باشند و اولویت یا نوبت عبور عابران پیاده و خودروها در آن‌ها مشخص باشد. در سایر موارد معمولاً اولویت عبور از خیابان با عابران پیاده است و خودروها موظف به توقف و رعایت حق تقدم عابر پیاده هستند. ............ محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی