ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

تمامی فعالیت‌های دانشگاهی در پیام نور به صورت درون دانشگاهی انجام می‌شود

محمدهادی امین ناجی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: تمامی فعالیت‌های دانشگاهی در پیام نور به صورت درون دانشگاهی انجام می‌شود. وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: دانشگاه پیام نور علاوه بر داشتن 133 سوله ورزشی چندمنظوره فعالیت‌هایی را نیز به صورت مستقل انجام می‌دهد. معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور، تصریح کرد: دانشجویان این دانشگاه در مجموعه‌های ورزشی با اراده شخصی خود در خارج از دانشگاه ورزش می‌کنند اما دانشگاه پیام نور در بخش ورزش دانشجویی فقط به صورت تیمی کار می‌کند که البته این امر یکی از تفاوت‌های دانشگاه پیام نور با دیگر دانشگاه‌ها است. امین ناجی تصریح کرد: تیم‌های ورزشی دانشگاه پیام نور به صورت استانی و مرکزی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که در نهایت به مسابقات استانی، مراکز و ملی اعزام می‌شوند. وی خاطرنشان کرد منطقه‌بندی صورت گرفته در دانشگاه پیام نور که البته به صورت ده‌گانه است منجر به مستقل شدن انجام فعالیت‌های ورزشی شده است.

محمدهادی امین ناجی معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، گفت: تمامی فعالیت‌های دانشگاهی در پیام نور به صورت درون دانشگاهی انجام می‌شود. وی در توضیح بیشتر این موضوع افزود: دانشگاه پیام نور علاوه بر داشتن 133 سوله ورزشی چندمنظوره فعالیت‌هایی را نیز به صورت مستقل انجام می‌دهد. معاون فرهنگی، اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور، تصریح کرد: دانشجویان این دانشگاه در مجموعه‌های ورزشی با اراده شخصی خود در خارج از دانشگاه ورزش می‌کنند اما دانشگاه پیام نور در بخش ورزش دانشجویی فقط به صورت تیمی کار می‌کند که البته این امر یکی از تفاوت‌های دانشگاه پیام نور با دیگر دانشگاه‌ها است. امین ناجی تصریح کرد: تیم‌های ورزشی دانشگاه پیام نور به صورت استانی و مرکزی فعالیت‌هایی را انجام می‌دهند که در نهایت به مسابقات استانی، مراکز و ملی اعزام می‌شوند. وی خاطرنشان کرد منطقه‌بندی صورت گرفته در دانشگاه پیام نور که البته به صورت ده‌گانه است منجر به مستقل شدن انجام فعالیت‌های ورزشی شده است.

بازگشت به صفحه اصلی