ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مصوبه منع بکارگیری بازنشستگان در مجموعه های ورزشی ؛ هیئت ها ، انجمن ها ی ورزشی و حتی فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک می تواند ورزش را به قهقرا بکشاند

پیشنهاد؟نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان می توانند با بهره گیری از ظرفیت های استانی طرحی را پیشنهاد کنند که بهره گیری از همه توان جوانان , میانسالان و بزرگسالان در آن گنجانده شده باشد. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

پیشنهاد به نمایندگان استان مرکزی در مجلس شورای اسلامی مصوبه منع بکارگیری بازنشستگان ابتراست لغو یا اصلاحش کنید. بویژه در ورزش مصوبه منع بکارگیری بازنشستگان در مجموعه های ورزشی ؛ هیئت ها ، انجمن ها ی ورزشی و حتی فدراسیون ها و کمیته ملی المپیک می تواند ورزش را به قهقرا بکشاند . منع بکارگیری بدون در نظر گرفتن بهرمندی از دانایی و توان تجارب ارزنده بازنشستگان عین ظلم به هزاران سال هزینه سنگین کشور است . تصویب کنندگان و پیشنهاد دهندگان بجای چنین مصوباتی بی حساب و کتاب یکبار غرب وشرق را سرمشق قرار دهید و از تجارب ارزنده عقلانیت گرای کشورهای مترقی در قانون نویسی استفاده کنید و بویژه در ورزش این مصوبه غلط اندر اشتباه است . آیا شما از موجودی نیروی انسانی کشور مطلع نبودید یا نیستید ؟ آیا نباید از زیر مجموعه های اجرایی مثل ادارات کل ورزش ؛ مجموعه های دانشگاهی استان و آموزش وپرورش مشاوره می گرفتید ؟ اختصاص مبحث بازنشستگی در برخی مشاغل مثل دانشگاه ها ؛ آموزش و پرورش و ورزش مشکلات را جند برابر می کند ؟ از نظر مباحث پیشکسوتی در ورزش و ارتباط آن با بازنشستگی جای سوال است که چرا به یک برنامه درست و درمان روی نمی آورید؟ یاد سخن دوستانی افتادم که از تصویب چنددقیقه ای می گفتند که مصلحت بود ولی مصوباتی اینگونه نه منطقی دارد و نه آینده و مصلحتی؟ بلکه این مصوبه نارضایتی قشر عظیمی از توانمندان عرصه کشور را در پی دارد ؟ این مصوبه ابتر بدون شک خیلی زود یا باید اصلاح شود و یا لغو شود . مصوبه منع بکارگیری دم و سر بریده تصویب شده مثل افزایش جمعیت ؟ گرچه مردم عادت کرده اند مجلس و دولت تصویب کنند و خود ندانند چه کرده اند ؟ علم ودانایی در این مصوبات بدون در نظر گرفتن همه مسائل تصوری خودمحور است و هدر دادن مقام علم و عالم , دانایی و تجربه و البته آینده ای هم برای جوانان متصور نمی شود. بکارگیری بی برنامه جوانان هم مانند ماندگاری بی برنامه برخی همان نتیجه بی بهره ماندن از توان این چهل سال را خواهد داشت و همان کاری را خواهیم کرد که در اوایل انقلاب اشتباه کردیم و تجربه را تکرار کردن منطق نیست بفکر برنامه ای مدون وقطعا بهره گیری از علم و دانایی غرب و شرق باشید . نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان می توانند با بهره گیری از ظرفیت های استانی طرحی را پیشنهاد کنند که بهره گیری از همه توان جوانان , میانسالان و بزرگسالان در آن گنجانده شده باشد.

بازگشت به صفحه اصلی