ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استادیوم ده هزار نفری ساوه

اگر نماینده مردم بودم الویت تاریخی استادیوم ده هزار نفری را از دست نمی دادم

تحرک ورزش ساوه را به فال نیک می گیریم اما استادیوم ده هزار نفری داشته هایمان که انشاالله با فعالیت بیشتر مستدام و پرمدال باشد آرزو نیست که امروز ماست و فردای ساوه درخواست استادیوم ده هزار نفری از دولت دبیر و امید است . ساوه علاوه بر مسائل روزمره برخی موارد غبارخورده را باید دوباره ورق بزند و یکی از آن موارد زنده شدن درخواست استادیوم ده هزار نفری است . اگر نماینده مردم بودم الویت تاریخی استادیوم ده هزار نفری را از دست نمی دادم تا آنجا که یادم هست استادیوم ده هزار نفری در زمان نمایندگی مرحوم اسلامی ومسوولیت حاج آقا صبوحی مطرح شد و در زمان خانم بیات ومسوولیت بعدی در افتتاحیه سرزمین ایرانیان این درخواست توسط وزیر وقت جناب عباسی دستور قرار گرفتن در لیست و تاییدیه صادر شد . جلسه ای در فرمانداری محقق و از زمین های زیادی بازدید صورت گرفت که نهایتا زمینی در جاده یولاق مد نظر قرار گرفت که اگر فرصت طلبان فرصت داده بودند امروز در عملیاتی شدنش نشسته بودیم نه همه چیز از اول . متاسفانه این فرصت را از مردم ساوه گرفتند و نه برای خودشان چیزی ماند و نه برای مردم که برخی امروز هم همان راه اشتباه را می روند. در هر صورت امروز قرار گرفتن در دستور دولت تدبیر و حد اقل زمین بکر آن از دست نرود و رانت های پر رو و فرصت طلب قدرت و ثروت مانند بسیاری دیگر این زمین را تصاحب نکنند . پیشنهاد می کنم هر چه سریعتر در این زمینه جلسه ای با حضور مسوولین محقق شود و زمین تثبیت شود و درخواست مجدد جهت پیگیری ارائه شود . استادیوم ده هزار نفری را می توان با تلاش و پیگیری اندکی داشته دولت تدبیر و امید برای آینده کرد برای مردم و شهر ورزشی ساوه تا نام نیکی بماند بر سرزمین خورشید تابان ساوه در پهنه استان مرکزی . محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی