ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مخالف , موافق ؛ سهم ساوه و زرندیه

سهم ساوه و زرندیه از مجلس شورای اسلامی می تواند روش خود را تغییر دهد ( اگر مشاوران بگذارند) و بجای سخنانی همچون رنو کالای ایرانی ویا مصادره مصوبه استانداری در مورد قیر رایگان برای حاشیه شهر و بسیاردیگر بفکر جبران اشتباهات باشدوکارها و فعالیت های روزمره ادارات را در کارنامه خود نخواند و در مورد مبحث بومی گزینی ضعیف ترین فرستاده تاریخ ساوه باید سعی کند در این چند ماه باقی مانده گذشته کارنامه خود را جبران نمایید . محمدرضا علیزاده

مخالف , موافق ؛ سهم ساوه و زرندیه سازمان های بین المللی و زیر مجموعه های آن و حضور ما در سال های اخیر با فراز و نشیب و نقدهایی همراه بوده ولی مبحث آن در کلیت دارای نقاط قوت وضعف است و در شرایطی که اجرای آن معمولا تا حدودی منوط به شرایط قوانین داخلی است می تواند اگر اجرایی شود و مانند سازمان ملل قدرتمندان با حق وتو آنرا بازیچه نکنند می تواند قابل تامل باشد. این روزها سخن از مخالفت و موافقت نمایندگان مجلس کم و بیش شنیده می شود که اگر بخواهیم منصفانه نگاه کنیم هر دو طرف به یک موضوع اشاره دارند که ماحصل آن نه استعمارزدگی است و نه دلواپسی گرچه کف روی آب همان تراوشات کودکانه برخی است. مخالفت با تصمیمی اینگونه ساده تر از آنست که بخواهی استدلال مصلحت برایش کنی و شخصا استدلال برای مصلحت بطور شفاف دارم و از طرفی به نوابغ دیپلماسی در مواجه با اوضاع منطقه در عبور از گردنه ای سخت اعتماد دارم . اما گوشه چشمی هم به سهم ساوه و زرندیه از مجلس شورای اسلامی دارم که عدم شفافیت امروز فضای رسانه ای ناشی از بلاندانم های قبل از رای دادن است ؟ نام این روش را خواننده نوشتاری مزاحم گزیده ام ؛ خود برگزیند که چیست ؟ سهم ساوه و زرندیه همچون تحرکات قبلی ( رای آوری با حضور عارف ،عکس با نوه امام ، ملاقات در زرندیه با جلیلی و امثاله) در اظهار نظرات اینگونه آنستکه هم اصطلاحا رای اصولگراها داشته باشیم و هم اصلاح طلبان را که فقط تصور اندر خم کوچه تنگ خلیل جهان بیک است واحزاب حاضر در ساوه و زرندیه بخوبی همه مسائل را رصد می کنند و تاثیر گذاری تفکرات لرزان اینگونه در ساوه و زرندیه بسیار شفاف شده است . اگر نماینده مجلس بودم شفافیت ، صداقت و صراحت نمایندگانی همچون دکتر توکلی ؛ مطهری ؛ عارف و ابوترابی را می پسندیم و ضمن آنکه نمایندگانی همچون لاریجانی در پست ریاست مبحث اشان متفاوت است و روش چندتابی لرزان بودن را برنمی گزیدم . سهم ساوه و زرندیه از مجلس شورای اسلامی می تواند روش خود را تغییر دهد ( اگر مشاوران بگذارند) و بجای سخنانی همچون رنو کالای ایرانی ویا مصادره مصوبه استانداری در مورد قیر رایگان برای حاشیه شهر و بسیاردیگر بفکر جبران اشتباهات باشدوکارها و فعالیت های روزمره ادارات را در کارنامه خود نخواند و در مورد مبحث بومی گزینی ضعیف ترین فرستاده تاریخ ساوه باید سعی کند در این چند ماه باقی مانده گذشته کارنامه خود را جبران نمایید . منافع مردم الویتم بوده وهست که امیدوارم بتوانم در این مسیر با استعانت از حضرت باریتعالی کاری انجام دهم والحمدلله شاکرم. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی