ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتصاب بومی

گفتار صادقان را بشنوید و با انتصاب بخشداری بومی و شایسته شروعی نو در جبران چند دهه بی تدبیری و فراموشی شایستگان نمایید.// محمدرضا علیزاده

انتصاب بومی انتصابات بومی ماندگار تقریبا می شود گفت در سال های اخیر نداشته ایم بجز موردی که آنهم ماندگار نبوده و احتمالا نخواهد بود . سخن از بخشدار بومی برای نوبران هم با عدم صداقت برخی در سخن و عمل مواجه خواهد شد مثل همه موارد قبلی . کابینه استان مرکزی از انتصابات ساوجی ها و زرندیه ی ها تقریبا خالی است و در مواردی عده ای وزارت زاده را راهی ساوه کردند که آن چند نفر هم در ساوه نباشند و بزودی الباقی بومی ها هم شاید بروند. سخن و عمل برخی در دروغگویی یا راستگویی بی فایدگی سخن رامکرر می کندو البته داشته های ماست که ثابت می کند کسی در استان توجه ای به این موضوع ندارد . دلائل آن هم مشخص است که نتیجه آن در بماندهای مقایسه داشته های مرکز استان در مقایسه با شهرهای دیگر از جمله ساوه و زرندیه است . انتصاب بومی ها باید در الویت ساوه ؛ زرندیه با قید شایسته سالاری قرار گیرد و به رویه افزون طلبی ها پایان داده شود. دولت تدبیر می بایست شایسته سالاری را جایگرین رویه فعلی کند و می تواند بخشدار بومی نوبران شروع این تغییر رویه باشد . تدبیر و امید سخن کاسبکاران سخن ناصادقانه را نشنود . گفتار صادقان را بشنوید و با انتصاب بخشداری بومی و شایسته شروعی نو در جبران چند دهه بی تدبیری و فراموشی شایستگان نمایید.

بازگشت به صفحه اصلی