ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نماینده مردم از این مطالبات از دو سو و دو زاویه مطلع است

« حقوق متقابل وکیل و موکل » بقلم سید احمد نبوی

« حقوق متقابل وکیل و موکل » معمولا موکل برای انجام خواسته و مطالبات خود و عملی که در تخصصش نیست بدنبال انتخاب وکیلی می‌باشد که با وکالتی که به او می‌دهد ، خواسته ها و مطالبات قانونی وی را پیگیری کرده و به نتیجه برساند . طبیعتا حق و حقوق وکیل نیز از طرف موکل تضمین میگردد و وکیل با دریافت مبلغی تعیین شده بدنبال خواسته های قانونی موکل میرود و در این مسیر هر چند وقت یکبار گزارشی به موکل یا موکلان خود میدهد و در صورتیکه موکل از نحوه کارکرد و پیشرفت انجام مطالباتش راضی باشد با وکیل ادامه می‌دهد و در زمانیکه وکیل را ضعیف ببیند اجازه دارد تا او را عزل کرده و فرد دیگری را به وکالت برگزیند . در نمایندگی مجلس شورای اسلامی تمامی این شرایط پابرجاست و تنها تفاوتش با شرایط فوق الذکر عزل وکیل می‌باشد که در هر زمانی امکان پذیر نیست و قانونا باید موکل برای عزل وکیل ناکارآمد خود ۴ سال صبر کند . اما این وکالت چگونه شکل می‌گیرد ؟ مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی وکیل خود را از بین وکلای مختلف که خود را به مردم معرفی میکنند انتخاب کرده و در دفترخانه شورای نگهبان وکالت او را امضا میکنند . طبیعتا یک بند از این وکالت نامه امضا شده ، حق و حقوق وکیل است که موکلان از طریق مالیات و عوارض خود آن را به وکیل به شرح ذیل پرداخت میکنند . ابتدا برای اینکه وکیل با علاقه کار خود را انجام دهد و هیچ دغدغه مالی نداشته باشد و در تمام شبانه روز برای مطالبات موکلان خود کار کند یک مبلغ/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲ریال جهت تهیه مسکن ( رهن منزل در شأن وکالت ) و /۰۰۰/۰۰۰ ۷۰۰ریال جهت خرید خودرو از طرف موکلان به ایشان پرداخت میشود . همچنین یک حقوق ماهیانه جهت حل و فصل تمام نیازهای وکیل بشرح ذیل توسط موکلان تضمین و بطور مرتب و بدون وقفه پرداخت میگردد . ۱-- حقوق وکیل /۰۰۰/۶۰۰۰۰ ریال ۲-- هزینه دفتر وکیل در تهران /۰۰۰/۰۰۰ ۴۰ریال ۳-- هزینه خودرو /۰۰۰/۰۰۰ ۴۰ریال ۴-- هزینه اجاره مسکن /۰۰۰/۶۰۰۰۰ ریال ۵-- هزینه تامین خودرو در حوزه انتخابیه /۰۰۰/۰۰۰ ۲۰ریال ۶-- هزینه دفتر نمایندگی در حوزه انتخابیه /۰۰۰/۰۰۰ ۲۰ریال ۷-- هزینه پروازهای داخلی /۰۰۰/۰۰۰ ۲۰ریال ۸-- هزینه محافظ /۰۰۰/۰۰۰ ۳۰ریال ۹-- هزینه راننده /۰۰۰/۰۰۰ ۳۰ریال ۱۰-- هزینه پاداش نمایندگی /۰۰۰/۰۰۰ ۳۰ریال ( هر سه ماه یکبار ) البته اینها به جز درآمدهای دیگر وکیل از جمله حق ماموریت های خارج از کشور و .... می‌باشد . بطور متوسط موکلان سالانه /۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۵ریال بصورت قانونی در اختیار وکیل و نماینده خود قرار می‌دهند تا وکیل مطالبات آنان را پیگیری کند ، تا اینجا تمام تعهدات موکلان انجام شده است و حالا از اینجا به بعد تعهدات وکیل برای نیازهای موکلان شروع میشود . اما مطالبات موکلان چیست ؟ وکیل و نماینده مردم از این مطالبات از دو سو و دو زاویه مطلع است . الف ) سخنانی که از مردم در ایام معرفی خود بعنوان وکیلی چیره دست و عادل می‌شنید و در پاسخ به مردم می‌گفت : چشم ، حتما انجام میدهم . سخنانی از جنس شغل و کار ، معیشت و درآمد ، بی عدالتی و ظلم دستگاهها ، آسفالت و آب و راه و ..... و حتی پیشنهادات علمی و تخصصی و ..... که وکیل مربوطه در هر کوچه و خیابان و روستایی از مردم شنید و گفت اگر شما وکالتم را امضا کنید و وارد مجلس شوم قول میدهم انجام دهم ح ب) سخنان و قول‌هایی که خود مستقیم و بی واسطه به مردم می‌گفت . از جمله اینکه جاده و راه میکشم ، جلوی ظلم می‌ایستم ، اجازه تعدی به اتحادیه ها و اصناف نمیدهم ، ورزش شهرستان را جهانی میکنم ، خودرو سازی به شهر می‌آورم ، شهر صنعتی را دو چندان میکنم ، با ...... برخورد میکنم و با انتخاب من منتظر گلستانی بینظیر در کشور که نه ، در جهان باشید . همیشه مرسوم بود که پس از چهار سال مردم با رای ندادن مجدد وکیل ضعیف و دروغگو در وعده هایش ، او را عزل میکردند . بیایید برای یکبار در میانه راه که این روزهاست ، نماینده و وکیل خود را استیضاح کنیم که اگر ثابت کرد چشم گفتن های انتخاباتی اش را و همچنین وعده های رنگینش را انجام داده است به او قول دهیم که راهش را محکم ادامه دهد و هزینه های که برایش کردیم حلال و طیب و طاهر و اگر انجام نداده بود از او بخواهیم که استعفا دهد ، چرا که از حالا به بعد دریافتی هایش حق الناس است و موکلان راضی نیستند . هموطنان گرامی ، اگر این کار را مرسوم کنیم دیگر هرکسی جرات کاندیدا شدن برای وکالت ما را در خود نمی‌بیند مگر آنکه شخصیتی ویژه و منحصر به فرد و در یک کلام عصاره فضایل ملت باشد .بیایید از دوره آینده از همه کاندیداهای خدمت به کشور برنامه مکتوب بخواهیم تا در میانه راه و در صورت عدم توانایی مجبور به استعفایشان کنیم ، سخنرانی را ملاک انتخاب قرار ندهیم و برنامه مدون و مکتوب در تمام زمینه ها را دلیل حضور فرد جهت وکالت خود بدانیم . سیداحمدنبوی

بازگشت به صفحه اصلی