ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

یادنگار: نقش موثر روابط عمومی

وظیفه روابط عمومی ادارات در رفع شبهات رسانه ای کج و قدردانی از همکاران خود سنگین است .

یادنگار: نقش موثر روابط عمومی وظیفه روابط عمومی ادارات در رفع شبهات رسانه ای کج و قدردانی از همکاران خود سنگین است . روابط عمومی ادارات و ادارات کل استان پیشانی و تابلویی هستند که تلاش کارکنان و کارمندان را به وضوح نشان می دهند و اگر در این زمینه کوتاهی کنند به دوستان همکار خود ظلم کرده اندواز طرفی باعث سوء استفاده برخی می شود. در اوضاع اقتصادی کنونی یکی زا ارکانی که باعث رشدو توسعه فرهنگ کار و تلاش می شود تشکر و قدردانی از تلاش همکاران بدون حضور اغیاراست و بهتر است ادارات بجای مراسم بیهوده با دعوت از این وآن برای تاخیر در رفتن یا ماندن با زور وقت خود را برای تشکر و تقدیر از همکارانی بگذارند که بیشترین تلاش را کرده اند و این رمز موفقیت است و مردم قدردان خواهند بود و بدون شک رضایت خلق رضایت حق تعالی را در پی دارد. این روزها کارکنان ادارات حوصله دیدن این و آنی را ندارند که بجای پرداختن به مسائل مهم روزمره مردم ( بجای دنبال وظیفه خودشان رفتن) تلاش آنها را با نواری قرمزومسیرمشکی بریده می کنند. روابط عمومی ها می توانند با مدیران شایسته ای که دارند با اطلاع رسانی بموقع بسترآرامی را برای تسریع در خدمت رسانی مهیا کنند واز طرفی مدیران شایسته هم می توانند با اهدای یک شاخه گل یا نشستن پای صحبت همکاران بصورت خصوصی در دفتر آنها ویا بلد کردن کارکنان تلاشگر آنها را در مسیر خدمت رسانی به مردم تقدیرو تشویق کنند. و دیگر آنکه راه شایسته سالاری با دادن قیچی به دستان پرتوان کارمندان شایسته مهیا می شود و مدیران با این عمل دل آنها را با خود همراه می کنندپس بجای دعوت های آنچنانی بهتر است کارهای انجام شده را به ریز قدردان شویم . ونکته آخر آنکه حضور مسوولین غیر ضروری بیشتر آز انکه مشوق باشد باعث کدورت و دلخوری بین کارمندان از شما و مدیران می شود . بهتراست بجای حضورهای سرسرمحوری به رفع مشکلات از طریق بالادستی های استانی و کشوری مسیر خدمت رسانی را آماده کنیم تا حضورهای پایانی بی رمق. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی