استاد های واقعی و استاد نما ها ی امروزی ؟

عده ای که بیشتر در حد یک مربی دانشگاهی یا یک روحانی تازه ورود هم نیستند با طی مسیربا سرعت فوق نور خیلی سریع استاد و حجت الاسلام والمسلمین می شوند و اوج این نمازاده ها در محرم و رمضان است .

استاد های واقعی و استاد نما ها ی امروزی ؟ عده ای که بیشتر در حد یک مربی دانشگاهی یک روحانی تازه ورود هم نیستند با طی مسیربا سرعت فوق نور خیلی سریع استاد و حجت الاسلام والمسلمین می شوند و جالب آنکه وقتی فردی در دانشگاه تحصیل کرده چه نیازی به این دارد که از سطوح حوزوی یا برعکس استفاده نماید آیا بهتر نیست در مسیر خودشان بمانند. در کمال تاسف این افردا بیشتر سخن ورند تا استاد یا حتی یک مربی ساده . استاد شدن به هیچ عنوان مسیری ساده نیست و نیازمند طی طریق طولانی و گذران روزگار با اساتید فن است که متاسفانه بسیاری از حاضران در فضاهای امروزی در حد همان مربی هستند و متاسفانه با استادنمایی دنبال کسب وجهه هستند در حالیکه استاد شدن مسیرش مشخص است . در طول تاریخ گاها برای تخریب مثلا اصطلاح پاشا کشور متخاصم برای تضعیف نام پاشا در کشوری دیگر بجای یک پاشا درهر شهرش یک پاشا نصب می کردند تا با تعداد بسیار وجهه پاشا را تخریب کنند وما خواسته یا ناخواسته درمسیر علم و عالم گام برداشته ایم و بهتر است از این پس هر نامی که می شنویم به فلانی میگوید استاد یا آیت الله و حجت الاسلام والمسلمین بفکر فرو رویم که آیا طرف استاد است یا استادنمایی یا حجت الاسلام نما است یا حجت الاسلام نمایی در هاله استاد و آیت الله نمای از نوع سخن ور . حوزه و دانشگاه نیز بهتر است ضمن رعایت عدم تداخل مسیر دو حوزه علمی در اعطای این عناوین با دقت عمل کنند و ما نیز سخن این افراد نمازاده را برنتابیم . محمدرضا علیزاده : مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی