روسیاهی به زغال استعمارگران داخلی خواهد ماند؟

〽️اجرای دم بریده و ابتر در هر موضوعی نتیجه اش وابستگی بیشتر می شود و این از عواید بزرگ تحریم ماست که انشالله ادامه داشته باشد تا زمانی که ما هوشیار شویم .

در مسیررسیدن به قله استقلال ،آزادی، جمهوری اسلامی روسیاهی به زغال استعمارگران داخلی خواهد ماند؟/این روزها در حال عبور از یکی از گرنه های مکاران خارجی در رسیدن به قله افتخارهستیم که مکث و تامل ما در ماندن در مسیر، بیشتر وابسته به تدبیر خودمان است . /در این دوره تاریخی که در مبحث قدرت سخت دست بلند ما از منطقه عبور کرده و در قدرت نرم تفکرات عقلانیت نگر به اقتدار سیاسیون داعیه دار دیپلماسی دنیای سیاست آفرین گفته است استعمارگران داخلی کثیف ترین مسیر را انتخاب کرده اند . /استعمارگران داخلی با نفوذ در لایه های قدرت اجازه اعمال قدرت بر خود را با قدرت نمایی با قانون در برابر قانون نمی دهند و در این جریان آنها از همه موفق ترند نه بدلیل آنکه آنها خیلی متبحرو با تجربه اند نه بلکه بدلیل آنستکه ما با واقعیات نمی خواهیم روبرو شویم و درد را علاج کنیم . /استقلال و آزادی با صنعت ؛ دانشگاه ، آموزش و پرورش ؛ و مسوولین مونتاژشده و مونتژکارمهیا نمی شود تا برسد به آنکه این مونتاژ کاری هم ناقص و ابتر باشد . /آنچه بعنوان پیشرفت غرب و شرق برای خود بصورت سیستمی آماده کرد و منجر به رشد و توسعه شد ما آنرا ناقص اجرا کرده ایم و انتظار توسعه غیر وابسته داریم که انتظاری عبث و بیهوده است . /از قانون اساسی که با عدم اجرای دخالت قوا در وظایف همدیگر و دستکاری رانت های نفوذی پرنفوذ سهیمه خواربه تمسخرش گرفته ایم تا آموزش و پرورش که همه دنیا حتی کشورهای نحیف همسایه در راس امورشان است و ما در پایین ترین حد. /از بزرگترین نعمات الهی نسبت بما آنستکه فردی عاقل مثل ترامپ با فشاری همه ارکان ضعیف رشد وتوسعه ما را بما نشان داد ولی ما بجای توجه به مشکلات اساسی مان دنبال بازی با کلمات و راهکارهای مقطعی هستیم . /اجرای دم بریده و ابتر در هر موضوعی نتیجه اش وابستگی بیشتر می شود و این از عواید بزرگ تحریم ماست که انشالله ادامه داشته باشد تا زمانی که ما هوشیار شویم . /تغییر قانون اساسی هم با حضور افرادی که ذره ای وابستگی در قدرت و رانت های سهمیه خوار ند بی فایده است . /راهکار توسعه حتی با همین قانون اساسی هم امکان پذیر است و البته با رفع نواقص توسط متخصصین و نه هر متخصص نما . /رسیدگی به اموال ؛ املاک و دارایی همه جبهه نما ها ، سهمیه نما ها ؛ رانت خواران ؛ جنگ و آزادگی نماها ؛ و رسیدگی واقعبینانه و بازگشت احترام شایسته به همه جبهه و جنگ رفتگان و آزادگان بی تکلف که برایشان کاری نکرده ایم . /استعمار داخلی با استفاده از نام این آدم نماها بجز مسائل قبل از انقلاب ؛ چهل سال است تار عنکبوتی خود را به دست و پای توسعه بسته است و تا به این قوم تاتارمنش مغول مسلک نپردازیم همیشه اسیر تحریم و تهدیدیم . /مردم بزرگترین حامی توسعه اند که وضعیت این نمامسلکان را به امید فردای بهتر نگاه می کنند و بهتر است هر چه سریعتر به مسیردفع این سرطانی ها برگردیم و استثنایی قائل نشویم و بدون شک اگر عدالتمند باشیم روسیاهی به زغال استعمارگران داخلی خواهد ماند. ودیار ما متاسفانه از همه این مسائل برخوردار است ./ محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی