ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نامگذاری بلوار زیبا بنام سید سینمای ایران(مرحوم سید ضیالدین دری) در ساوه

نامگذاری بلوار زیبا بنام سید سینمای ایران(مرحوم سید ضیالدین دری) در ساوه آدرس : ساوه- خیابان طالقانی- چهارراه مطهری- بلوارسید ضیالدین دری اقدام عاجل ؛ شایسته و در خور تشکر شهرداری و شورای اسلامی ساوه در نامگذاری بلواری زیبا بنام سید سینمای ایران نشان دهنده به اندیشه در هنر هفتم است . بایسته است این اقدام مقدمه قدردانی بیشتراز بزرگان گرانقدرو شایستگانمان باشد . مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه .محمدرضا علیزاده

نامگذاری بلوار زیبا بنام سید سینمای ایران(مرحوم سید ضیالدین دری) در ساوه آدرس : ساوه- خیابان طالقانی- چهارراه مطهری- بلوارسید ضیالدین دری اقدام عاجل ؛ شایسته و در خور تشکر شهرداری و شورای اسلامی ساوه در نامگذاری بلواری زیبا بنام سید سینمای ایران نشان دهنده به اندیشه در هنر هفتم است . بایسته است این اقدام مقدمه قدردانی بیشتراز بزرگان گرانقدرو شایستگانمان باشد . مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه .محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی