ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

نماینده شهرستان در این زمینه کاملا اشتباه کرد

تصور پاک کردن صورت مسئله بسیاری از مسائل گفته و ناگفته در این نوشتار با حرف هایی مثل حواله قیر یا افزایش های قطره ای در مقابل دریای مشکلات ناشی از حضور حاشیه شهر بدون امکانات که هزینه آن بردوش مرکزشهر است اشتباه دیگر ایشان است که حنایی بی رنگ است . محمدرضا علیزاده

قانون ابتر مالیات بر ارزش افزوده همه ارکان شهرستان های ساوه - زرندیه را با مشکل مواجه کرده است . امروز این قانون ابتر توانسته بیش از صدها میلیارد از درآمد مردم ساوه و زرندیه و حتی روستا ها را به جیب دیگر شهرهای استان بناحق بریزد. متاسفانه حاشیه شهر سنگین ساوه و زرندیه و مشکلات آنرا مصوبان این قانون ابتر نه شنیده اند ونه دیده اند . مصوبان این قانون در مجلس شورای اسلامی یا غافل بوده اند یا متنفع و از هر دوجهت بدلیل آنکه نماینده شهر در زمان تصویب اصلا در جریان مشکلات اجرای این قانون ابتر نبود و پس از انتشار مشکلات این قانون با کلی رایزنی بفکر افتاد که مرغ از قفس پریده بود و ایشان اطلاع یا داشت و سکوت کرده بود یا نداشت که در هر صورت مقصر اصلی وضعیت کنونی است . در سال 97 مشکلات این قانون ابتر در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی بود که بازهم ایشان علی رغم تلاش فرماندار تحرکی به خرج نداد و تصور این را داشت که آنها زیادند و کاری نمی شود کرد . بدون شک وظیفه نماینده گفتن نمی شود نیست بلکه حتی اگر یکنفر هم باشد باید و باید و باید از حق مردم حوزه انتخابیه دفاع می کرد. تصور ایشان از اینکه این قانون در روستاهای ساوه و زرندیه باعث افزایش درآمد داشته کاملا غلط بوده است و از این بابت هم ایشان درست نگفتند. در هر صورت نویسنده متن معتقد است نماینده شهرستان در این زمینه کاملا اشتباه کرده که امیدواریم وممکن است شاید هنوز بتوان با رایزنی با بزرگان نظام راهکاری اندیشید که لازمه اولیه اش دست برداشتن ایشان از تک روی و استدعای کمک از همه مسوولین و بزرگان ساوه و زرندیه و دوری ایشان از مسائل حاشیه ای بی ربط است . تصور پاک کردن صورت مسئله بسیاری از مسائل گفته و ناگفته در این نوشتار با حرف هایی مثل حواله قیر یا افزایش های قطره ای در مقابل دریای مشکلات ناشی از حضور حاشیه شهر بدون امکانات که هزینه آن بردوش مرکزشهر است اشتباه دیگر ایشان است که حنایی بی رنگ است . بازگشت سهمیه علوم پزشکی و دفاع از حیثیت علم و عالم در دانشگاه آزاد و بسیاری موارد این چنین نشان داد ساوه وزرندیه می توانند با اتحاد همه مسوولین و مردم این قانون ابتر را اصلاح کنند. به امید روزی که منافع مردم تنها داشته ما برای تلاش باشد و اگرصلاح باشد در پس آن خیر الدنیا و الآخره و آینده انتخاب هم خواهد آمد.

بازگشت به صفحه اصلی