ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استیضاح رییس جمهور شاخصه اش مصلحت سکوت بود

عده ای دراین سکوت به ارائه تراوشات تند و کند روی اشان پرداختند .محمدرضا علیزاده

استیضاح رییس جمهور شاخصه اش مصلحت سکوت بود مصلحت امروز فراخوانی همه قوا به اتحاد و حرکت در مسیر فرمایشات و خط مشی رهبری است ، که روحانی در این راستا حرکت کردو عده ای دراین سکوت به ارائه تراوشات تند و کند روی اشان پرداختند . از روحانی در انتخابات حمایت کرده ایم و بیشترین نقد را هم به ادارات و ادارات کل و دیگر مسوولین کرده ایم ولی از شاخصه رییس جمهوری اسلامی ایران دفاع می کنیم . کسانی که سوالات را می خواندند بد نیست ارتباط به گروه هایشان روشن شود و همینطور ارتباط شان با صنعت تا آن وقت ببینیم ته سوالات مشکلات مردم است یا سوء استفاده از مشکلات برای ارضای مردم و اغراض گذشته . نباید از نبود مشکل فرار کنیم ولی ریشه مشکلات بدون شک قسمتی در ضعف مدیران است و اتفاقا بدلیل آنستکه با لابی نمایندگان برخی آمده اند که از این جهت به احمدی نژاد باید سلام گفت که حرف مجلس را تا لبه سقوط کابینه گوش نکرد. متاسفانه ما در تقسیم قوا هم مونتاژکاری از غرب در قانون کرده ایم. اینکه مجلس می بایست به وظیفه اصلی اش یعنی قانون گذاری و رفع مشکلات و ابهامات و نظارت برگردد و نمایندگان دست از روستا وشهر و خیابان گردی با انگیزه آینده نگری انتخابات دست بردارندواضح است. استیضاح نمایندگان با مردم است که متاسفانه فقط هر چهارسال می توانیم به آن بپردازیم و اینکه چون وزیری زیر بار حرف نماینده ای نمی رود وباید استیضاح شود افتخار وزیران است و نقطه سیاه نماینده وگرنه سوال از وزیر با دلالیل متقن باعث رشد قوه مجریه است . اینکه قوه قضاییه قدرت نمایی یا مقاومت در برابر قانون با بی قانونی یا قانون های نانوشته را باقانون باید بشکند و کوچکترین ترحمی به سفارش شده ها نکند و به اندازه ذره ای ترحم به نماینده و فرماندار و... نکندلازمه عبور از گردنه اقتصادی است . آقایان نماینده زمین خواری و کوه خواری تا کی باید ادامه یابد و چه کسانی سردمدار این گرفتن ها هستند که روشن است ؟ولی چرا نمی روید پیگیری کنید؟ اینکه سفارش کنندگی تا کی و کجا باید ادامه یابد و بر اساس کدام قانون باید این سهمیه نما ها ؛ جنگ نما ها ؛ جبهه نماها را بر سرنوشت مردم حاکم ببینیم و بجای آن سهمیه داران و جنگ و جبهه رفته ها را مظلوم . اینکه قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان تا چندصده دیگر شفاف سازی رسانه ای نمی شود وچرا نمایندگان شجاعت رسانه ای شدن دارایی اشان را قانونمند نمی کنند یا رصد دلایل سفرها ؛ هیئت و استخدام و خالی بندی های اجرای طرح ها با فرمایشات ملوکانه بجای تشکر از دستگاه اجرایی و کارمندان و کارکنان . اگرهمه قوا در مسیر خودشان بودند و بدون سوء استفاده از قانون در استیضاح های کوکانه قدم برداشته بودند و از موقعیت اقتصادی کشور ( جنگ اقتصادی) سوء استفاده تخریب نمی کردند تازه بیاد دولت زمان جنگ و فشارها می افتادیم که با نگاه امام با قدرتی صد چندان ادامه مسیر می داد ولازم است استیضاح ارضا شده باشید و در مسیر تقویت نظام باشید. سوال از رییس جمهور تمام شد اگر نمایندگان درمسیر مصلحت نظام و رهبری هستند بهتر است به وظایف قانونی خود بپردازند و بجای ادامه مسیر خودخوانی و آینده نگری بینند مشکلات حوزه انتخابیه را چگونه می توان با اتحاد و همکاری حل کرد که این نیز در مغز نوابغ و روشنفکران با شور و مشورت است ونه خود رایی . مجددا از رای که به روحانی دادیم دفاع می کنیم گرچه منتقد هم هستیم و اتفاقا نقطه ضعف را از قانونگذاران بیشترمی دانیم که آنها را هم نقدکرده ایم . همگرایی بدون فشار برای انتصابات فرمایشی نمایندگان ، استانداران و فرمانداران و دست برداشتن زیاده خواهی برخی نمایندگان در استفاده از استیضاح برای گرفتن امتیاز و همچنین تسلط استانداران بر عدالت همراه با جبران گذشته زیاده خوری مراکز استان ها راه آینده شکوفایی ایران اسلامی است . این روزها هم به حول قوه الهی می گذارد و ساحل آرامش با قدرت روبه افزایش سخت و نرم ما با منویات رهبری در انتظار ماست اگر بیشتر بخود آییم و فقط منافع مردم مد نظرمان باشد . محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی