ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

انتصابات در کابینه اداری استان مرکزی ناشایسته سالار است و همین عامل درک تقسیمات کشوری است .

صراحت، صداقت،منافع مردم (6) انتصابات در کابینه اداری استان مرکزی ناشایسته سالار است و همین عامل درک تقسیمات کشوری است . اینکه تقریبا دراستان مرکزی ازکابینه حدودا یکصد نفری استانداری تا مسوولین ادارات چندصدنفری شهرستان های استان سهم ساوه و زرندیه از بومی ها استان وحتی غیرغیر بومی های استان های دیگرهم کمتر است نشانه چهاردهه ندانم کاری و بی عدالتی است. برخی دوستان خرده می گیرند که چرا می نویسی دردی که دوا نمی کند هیچ این یکی دو نفر راهم بله ؟ یا برخی دیگر از نبود نفرآماده برای انتصاب می گویند؟ نکته : چرا این همه اصرار نویسنده متن بر بومی شدن ؟ واقع بینانه در مسائل کشور نگاه کنیم کافیست به مانده هر شهر نسبت به شهرهای دیگر استان خودمان نسبت به هم یا دیگر استان ها با توجه به جمعیت بیاندازیم ؟ نتیجه اینستکه هر شهر و استانی که توان بیشتری درمنصوبین کشوری ؛ استانی و شهری داشته امروز مانده بیشتری از ظرفیت های کشور دارد واگر بخواهیم به عدالت نیروی انسانی هم بپردازیم مردم ساوه و زرندیه هم باید در مسوولیت ها باشند تا انگیزه رشد وتوسعه در ادارات با انتصاببات استانی و کشوری افزایش یابد. وحتی در مبحث امامان جمعه دیگر شهرهای کشور هم ، حوزویان ساوه و زرندیه باید دیده شوند چون حضور در جمع ائمه جمعه کشور یک ظرفیت برای ارتقاء انگیزه های رشد و توسعه ورساندن خواست های مردم دارد . اما خدمت نماینده دولت تدبیردر استان و همینطور برخی داخلی های خودمان که خودکرده را فعلا تدبیر نیست ؟ اینکه بخواهیم بگوییم نمی شود راه نیست و اینکه بخواهیم از فردا مسوولین ساوه ای و زرندیه ای هم منصوب کنیم مسیر نیست ؟ واما راه : تا اطلاع ثانوی انتصاب غیر بومی در ساوه و زرندیه متاملانه ترشود تا تعادل در کابینه نامتعادل استان برقرار شود. و الزام همه مدیران کل و مدیران ادارات فعلی ساوه وزرندیه بر الزام به داشتن معاونین ساوه وزرندیه ای باشد تا درآینده جایگزین های مناسبی برای مسوولیت آماده شوند. ولی راهی که همه منتخبین استان ما ودیگر استان ها به سرعت در حال طی کردن هستند و ما سال هاست از آن دوریم ومنتخبین ما هم بجز برخی کمتر به این پرداخته اند آنستکه: در اداراتی که ساوه و زرندیه خود ظرفیت انسانی دارد سریعا با نیروی بومی مسوول جابجا شود و به تعداد انتصاب غیر بومی های استانی در ساوه وزرندیه در شهرهای غیر دیگر و مشابه ، مسوول ، از ساوه و زرندیه انتصاب شود که این تعاملی متداول است و در اداراتی که مهیا هستند که کم هم نیستند در دیگر شهرهای استان مرکزی ساوه ای و زرندیه ای انتصاب شود و برخی نمایندگان استان رندانه در این مسیر موفق هستند. بعبارتی به ازای هر انتصابی که در ساوه و زرندیه انجام شده باید ساوه یا زرندیه ای در استان خودمان یا استان هایی که منتصب در ساوه و زرندیه دارند ساوه وزرندیه ای منصوب داشته باشند. متاسفانه عده ای بی تجربه و گاها منفعت طلب و حسود از عدم تخصص یا توانایی می گویند که نویسنده متن اعتقادی به این توهم سرایان هاله نوری ندارد و معتقدم شایستگی و تخصص در کلیه نیروهای انسانی ادارات ساوه و زرندیه فوران می کند و متاسفانه خودکرده یا دولتی های منتصب ناخواسته از این باور برای منافع ماندگاری میز نمی گذرند تا شکوفایی عدالت را شاهد نباشیم وگرنه کم داشته ایم مدیران بومی ولی بسیار پرتوان و ماندگار بوده اند. به امید روزی که آنقدر شایسته سالاری در کشور باب شود که دنبال بومی گزینی نباشیم و فعلا از این آرزو صده ها فاصله داریم. محمدرضا علیزاده مدیر مسوول نشریه خورشید ساوه

بازگشت به صفحه اصلی