ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

استیضاح مردم

پاسخگویی نیافتیم بد ندیدم مردم را استیضاح کنیم ؟

صراحت صداقت منافع مردم استیضاح مردم پاسخگویی نیافتیم بد ندیدم مردم را استیضاح کنیم ؟ زمین واژه ای درآمد زا ؛ رانت خوار و گاها محل زندگی بشر زمین ها ی چند صد هکتاری در ساوه ؛ زرندیه ونوبران در طول این چهل سال چگونه واگذار شده ؟ این کلام شاه بیت برخی رانت خواران والبته برخی که با پول خون ملت عکس یادگاری خدمتگزار سلام می گیرند؟ داشتن روابط ، سهمیه و البته برخی قانون های نانوشته چقدر در گرفتن زمین ها موثر بوده ؟ زمین هایی که با نام عام المنفعه و گاها مراکز دینی گرفته شده وبعد بنام فرد تثبیت شده آیا عینیت کاهش مقبولیت نظام را در پی ندارد؟ زمین هایی که بنام سهم رانت خوران جبهه و جنگ و نه حق داران واقعی( که گاها درگیر مسائل روزمره هستند ) امروز با حضور در مراکز اداری ؛ سیاسی ، اجتماعی و شورایی گاها بنام کمک به مردم وجه خوب پیدا کرده اند را کدام قانون می تواند کنترل کند؟ مقاومت در برابر قانون با قانون و قانون های عمو زاده و پسرزاده متبرک بنام شنبه و زادن درجمعه و رانت دین مسلکی را با کدام قانون پاسخگو می کنید ؟ زمین های چند صد صد هکتاری بنام کاربری فلان با چندک ریال گرفته شده و در حال تبدیل به کاربری دیگری است کدام نمک نشناس تغیر کاربری را صادر کرده البته وصل به قدرت اند حضرات؟ چرا این امکان برای مردم عادی برای چند متر مهیا نیست ؟ و با ضرب العجل ارگان ها برای تخریب مواجه می شود؟ وبرای دست ودل بازان زیر میزی همه راه هموار است ؟ ادارات کل مرتبط با کدام حق به غلط یا باری ماندگاری میز بدون در نظر گرفتن منافع منطقه ای زمینی را می بخشد؟ براستی مسوولین آگاه یا غافل این مسیر در کجا پاسخگو می شوند؟ حاشیه شهر ساوه اسیر مشتی زمین فروش بزرگ است و هزینه امکانات را دولت می دهد کدام ارگان می تواند رسیدگی کند؟ زمین های چندصد هکتاری تا چند هکتاری بسادگی قابل پیگیری است ولی با کدام قانون نانوشته همه را دور می زنند؟ شاید پاسخ به این سوالات برای برخی ساده باشد ولی آنچه در حال انجام است چیز دیگری است و تا به این موارد بطور جدی رسیدگی نشود زمین قربانی اش را از مردم می گیرد و مشتی زالو صفتان و کفتارمنش در پس پرده نام های دارای وجه خوب ، حق بلاشک اکثریت ضعیف ترین و البته محق ترین را می چاپند. محمدرضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی