ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزیر محترم بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی

موضوع: رانت اداری در وزراتخانه شما

وزیر محترم بهداشت ؛ درمان و آموزش پزشکی موضوع: رانت اداری در وزراتخانه شما آقای وزیر وزارت زاده های شما مانع رشد کارکنان ؛ پرستاران و پزشکان شایسته ساوجی و زرندیه ای هستند والبته قابل تامل نوعی رانت اداری . خیلی شنیده ایم آقازاده ، خانم زاده ، جمعه زاده ؛ و ژن خوب زاده داریم ولی از این به بعد یک نام جدید به اسامی موانع شایسته سالاری در ایران می افزاییم و آن نام وزارت زادگی دروزارتی است که جان مردم در بطن وظایف آنست . انتصابات در دانشکده علوم پزشکی ساوه بدنبال تغییر رییس دانشکده با حذف بی دلیل نیروهای ساوه ای و زرندیه پایان نیافت و وزارت زاده ها زمام امور بیمارستان مدرس ساوه را هم گرفتند. وزارت زاده ها اگر ذره ای بیش از نیروهای بومی شایستگی داشتند یا روند مشخص شده تخصصی و فنی را طی کرده بودند قابل جدل بود ولی دو انتصاب ناشایسته سالار برای برخورداری از مواهب استخدام ؛ انتقال واحتمالا هیئت علمی شایسته برخورد وزیر محترم و برکناری مسببان ، آمران و عاملان است . شرایط برخورداری از مواهب بهشت موعود استخدام و هیئت علمی باید با اولویت نیروهای بومی ساوه وزرندیه باشد نه حذف آنان و بر فرض هر شرایط دیگر با لطایف الحیلی اولا با حذف نیروهای بومی مقدمه حضور وزارت زاده ها فراهم شد و سپس آنان را با رانت اداری درمسیر استخدام و یحتمل هیئت علمی قرار دهید . در هر صورت اقدام انجام شده ضمن تضییع حقوق کارمندان , پرستاران و پزشکان ساوه وزرندیه نشان از وجود ارتباطات غیر قانونی اداری در وزارت بهداشت دارد که قابل توجه وزیر محترم در خشکاندن این ریشه سرطان زاست . جناب وزیر ساوه مفتخر است با کمک های خیرین در زمان نماینده سابق توانست از دانشکده علوم پزشکی مستقل برخوردار شود وامیدبه ادامه این روند ، شایسته روندی شایسته تر از طرف شماست که نیازمند دستور مکفی جنابعالی در رسیدگی سریع است تا هرگونه موهبت ناشایسته سالار منقطع گردد والبته بماندهایی نیز قابل تامل است که دراین نوشتار نمی گنجد.

بازگشت به صفحه اصلی