ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

دکتر ولایتی حرمت قلم را پاسداشت

ه احترام ایستاندن ساوه برای حیدری هنوز جوهر بی حرمتی به ساحت علم و دانش ساوه خشک نشده . هنوز بی حرمتی کوته اندیشان کاغذپخش اقل بی ادب ناساوجی از یادها نرفته . باید به مردم نجیب و ادب پرور ساوه آفرین گفت باید از استاندار فهیم و زمان شناس تشکر کرد / باید به امام جمعه شجاع و معاون سیاسی استاندار و دکتر طاهر احمدی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و فرماندار محترم دست مریزاد گفت که نام شایسته سالاری را برفراز کردند وهمینطور از همیاران شجاع دانشگاه آزاد اسلامی ساوه و جناب کریمی و عالم زاده از دوستان رسانه ای ساوه تشکر کرد دستانتان بلندباد. هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی شایسته سالارانه با فرهاد رهبر خداحافظی کرد تا درسی برای ناشایسته سالاران باشد وقطعا این مسیر شایسته سالارانه در همه ارکان ادامه خواهد داشت . اما نکته : عاملان ارسال اطلاعات اشتباه وغوغا سالاری استانی یا ساوه ای می توانند مدیران دیگری را هم چالش بیاندازند که شایسته است این افراد نیز متنبه شوندتا دانشگاه آزاد اسلامی ساوه. محمدرضاعلیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

دکتر ولایتی حرمت قلم را پاسداشت به احترام ایستاندن ساوه برای حیدری هنوز جوهر بی حرمتی به ساحت علم و دانش ساوه خشک نشده . هنوز بی حرمتی کوته اندیشان کاغذپخش اقل بی ادب ناساوجی از یادها نرفته . باید به مردم نجیب و ادب پرور ساوه آفرین گفت باید از استاندار فهیم و زمان شناس تشکر کرد / باید به امام جمعه شجاع و معاون سیاسی استاندار و دکتر طاهر احمدی رییس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی و فرماندار محترم دست مریزاد گفت که نام شایسته سالاری را برفراز کردند وهمینطور از همیاران شجاع دانشگاه آزاد اسلامی ساوه و جناب کریمی و عالم زاده از دوستان رسانه ای ساوه تشکر کرد دستانتان بلندباد. هیات امنا دانشگاه آزاد اسلامی در اقدامی شایسته سالارانه با فرهاد رهبر خداحافظی کرد تا درسی برای ناشایسته سالاران باشد وقطعا این مسیر شایسته سالارانه در همه ارکان ادامه خواهد داشت . اما نکته : عاملان ارسال اطلاعات اشتباه وغوغا سالاری استانی یا ساوه ای می توانند مدیران دیگری را هم چالش بیاندازند که شایسته است این افراد نیز متنبه شوندتا دانشگاه آزاد اسلامی ساوه. محمدرضاعلیزاده مدیر مسوول نشریه خورشیدساوه

بازگشت به صفحه اصلی