ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

برجام ؛ 598 و استعمارگران داخلی

استعمارگران داخلی به سادگی قابل شناسایی هستند کافیست دارایی همه مردم از مسوولین بلند پایه تا نمایندگان و من وشما را مثل همه کشورهای مترقی و مرفه جهان در اتاق شیشه ای قانون بدون وتو بگذاریم وآن وقت است که در برابرهمه استعمارگران واکسینه خواهیم شد وآنها دیگر سراغ ما نمی آیند؛ چون نمی توانند ومی دانند شیرازه امید آنها در داخل وجود ندارد وتا این کار را نکنیم نفوذناپدیری ما بیشتر همان آب در هاون کوبیدن است . به امید آنروز... محمدرضا علیزاده

برجام ؛ 598 و استعمارگران داخلی در اینکه صلح نامه های مذبور تصمیم نظام بوده آنقدر مبرهن است که نفی اش بیشتر به انکار شب و روزمی ماند؛ البته طبیعی است سقف خواسته های ما از زبان رهبری شنیده شود ومسوولین تلاش می کنند سقف خواسته نظام را بدست آورندولی نتیجه تلاش سرداران سیاسی و دیپلماسی موردتایید نظام است. در سال 59 و دهه 60اگرما تجربه امروز را داشتیم بدون شک دفاع ما هشت سال طول نمی کشید و یا شاید جنگ اتفاق نمی افتاد ؛ استعمار با انواع حیله ومکر سراغ منطقه پر از سلاح ما می آید و با حماقت عده ای دراکثر کشورهای اسلامی بویژه ثروتمندان سالهاست جنگ راه می اندازد تا بتواند بازار سلاح شرکت های بزرگش را رونق دهد. در دولت اصلاحات ودر اثنای پروژه جنگ تمدن ها که مقدمه جنگ های بزرگی بود نظریه گفتگوی تمدن ها توانست سایه جنگ را از منطقه دور کند ولی حماقت های دولت های مسلمان نمای منطقه همیشه گریبان گیر مسلمانان شده وتمامی ندارد. امروز برجام همان کاری را با استعمار کرده و اروپا اگر می توانست آزادانه عمل کند شاید در مقابل آمریکا می ایستاد ولی شروع مسیر اعتماد به ایران نیزغنیمت با ارزشی است که حاصل گرانقیمت ترین ایثارگران تاریخ معاصرجهان است. اعتماد اروپا به ایران ناشی از ایثارقهرمانان مدافع حرم است که توانستند داعش را ناقص الخلقه روانه جهنم کنند ونه فقط سوریه و عراق بلکه اروپا را والبته بشریت را نجات دادند . اروپا که در مقابل چند انفجار متوجه شکننده بودن خود شد و آمریکا وانگلیس کمکی به آنها نکردند به این درک میدانی مشترک رسیده که ایران خدمتی بزرگ به خشکاندن ریشه تروریست هایی کرد که هدف بعدی آنها اروپا بود گرچه خودشان هم ابتدا با داعش همراهی کرده بودند. کار بزرگ ایران بدون منت استعمارگری بود و تحمیل طرحی مثل مارشال پس از جنگ جهانی نبوده و ایثارگرانه بود و اروپا که سالهاست برده طرح نجات اقتصادی آمریکا بوده امروز متوجه کشوری بنام ایران شده که بدون منافع استعماری تروریست ها را به جهنم فرستاده وآماده همکاری با آنهاست گرچه ذات جهان امروز منفعت طلبی است واین با استعمار فاصله دارد. ترکیه همسایه لیز ما در جریان استقلال کردستان به درک سختی از خطر تفکرات غربگرای استعمارگرو عربگرای منفعت طلب در کشورش رسید و از آن پس اتحادش با ایران را تنها راه نجات دید گرچه گاها ساز ناکوک منفعت طلبی می زند. امروز عبور با برجام مهمترین مسیری است که با خروج آمریکا آینده روشن اش آغاز شده که هنوز آمریکا متوجه نشده که این درک عدم اعتماد اروپا و ترکیه به آمریکا و اعتماد به ایران حتی اندکش از تریلیاردها سرمایه گذاری برای ایران با ارزش تروبرای آمریکا زیانبار است. برجام عهدنامه قجری نیست بلکه کاری از نوابغ سیاسی ایران است که می تواند تسریع کننده سقوط آمریکا با همکاری دیگران وبدون هزینه شود و هرچقدر بتوانیم درست ترعمل کنیم می توانیم بیشتر از عواید قدرت نرم بواسطه قدرت سخت بهره برداری نماییم . در این بین تفکرات استعمارزده و استعمارگرداخلی یا همان نوکیسه های بادآورده وابسته به رده بالاها ؛ سهمیه خواهان طلحه و زبیری رانتی و تازه بدوران رسیده های رها دراقتصاد ما باید تنبیه قانونمند شوند وعاملی که می تواند مهمترین مکمل و پشتیبان روند فعلی سیاسی وتسریع کننده رسیدن به اهداف بلند انقلاب اسلامی باشد،بدون شک تعیین تکلیف استعمارگران داخلی است تا عدالت مکمل وکاتالیزورافزایش رضایت مردم از نظام شود. تا آن زمان هرگز در مقابل تحریم ها بیمه نخواهیم شد ودر زمان نیاز بازهم وز وز این زالو ها خواهیم شنید،پس بهتر است این وز وز را قبل از برنامه دیگری از استعمارخارجی با شناسایی استعمارگران زالو صفت داخلی خاتمه دهیم . استمارگران داخلی به سادگی قابل شناسایی هستند کافیست دارایی همه مردم از مسوولین بلند پایه تا نمایندگان و من وشما را مثل همه کشورهای مترقی و مرفه جهان در اتاق شیشه ای قانون بدون وتو بگذاریم وآن وقت است که در برابرهمه استعمارگران واکسینه خواهیم شد وآنها دیگر سراغ ما نمی آیند؛ چون نمی توانند ومی دانند شیرازه امید آنها در داخل وجود ندارد وتا این کار را نکنیم نفوذناپدیری ما بیشتر همان آب در هاون کوبیدن است . به امید آنروز

بازگشت به صفحه اصلی