ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

میرزایی:دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک و ساوه

شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراماٌ ضمن عرض خسته نیاشید و آرزوی توفیق و طول عمر مقام معظم رهبری، که ایشان فرمودند قوانینی را

داود میرزایی دبیر اجرایی خانه کارگر استان مرکزی تشکیلات اراک و ساوه حضوراعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم احتراماٌ ضمن عرض خسته نیاشید و آرزوی توفیق و طول عمر مقام معظم رهبری، که ایشان فرمودند قوانینی را مصوب کنید که به نفع فقرا و ضعفا باشد. ولی متاسفانه 29 بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب قانونی که ظلم آشکار به جامعه کارگری و بیمه شدگان تامین اجتماعی اعم از بازنشستگان و شاغلین در این حوزه شده اند، به دلائلی که در ذیل نامه خواهد آمد مغایر با قانون اساسی و شرع اسلام می باشد خواهان رد مصوب غیرقانونی بند ز تبصره ۷ لایحه بودجه 97 می باشد. ✍️در مصوبه انجام شده مقرر گردیده ۹بیست و هفتم حق بیمه شدگان تامین اجتماعی به حساب خزانه داری کل واریز گردد. ✍️این مصوبه خلاف اصل ۵۳ قانون اساسی است؛ بر اساس این اصل فقط وجوه حاصل از درامدهای دولتی به حساب خزانه واریز می شود نه درامدهای غیردولتی و عمومی. ✍️این مصوبه خلاف ماده ۱ قانون تامین اجتماعی است؛ بر اساس این ماده صندوق تامین اجتماعی دارای استقلال مالی ،اداری و شخصیت حقوقی است و تمرکز وجوه و درامدهای آن و سرمایه گذاری و بهره برداری از محل وجوه باید یکپارچه دیده شود تا خللی در امور جاری این صندوق ایجاد نشود [این ماده مصوب سال ۵۴ مجلس است] ✍️منابع تامین اجتماعی حق الناس است وبراساس شرع وقانون نباید به حق الناس دست درازی گرددو از منابع صندوق برای آحاد جامعه در طرح تحول سلامت هزینه گردد. ✍️این مصوبه خلاف ماده هفتاد برنامه ششم توسعه است. بر اساس بند ب ماده ۷۰ برنامه ششم توسعه ،حق بیمه درمان تامین اجتماعی باید طبق قانون تامین اجتماعی محاسبه شود و با حق بیمه های پرداختی از سوی دولت متفاوت است. ✍️این مصوبه در تضاد اشکار با بند "د" از فصل "نظارت مالی به منابع قانون ساختار نظام جامع رفاه "مصوب سال ۸۳ مجلس است؛ بر اساس این بند وجوه، ذخایر و دارایی هایی این صندوق در حکم اموال عمومی بوده و مالکیت ان متعلق به همه نسلهای جامعه تحت پوشش است و هرگونه تصرف دولت در این اموال و رابطه مالی دولت با این صندوق باید در جارچوب قوانین مورد عمل صندوق باشد. ✍️بند "د" کاملا نشان می دهد که بند "ز" تبصره ۷ لایحه دولت خلاف قانون و به منزله دست اندازی دولت در منابع عمومی است. با توجه به توضیحات وقوانین فوق جامعه کارگری خواستاررد مصوبه را از اعضاء محترم شواری نگهبان قانون اساسی دارند.

بازگشت به صفحه اصلی