دکترحیدری رییس دانشگاه آزاد اسلامی ساوه

عضویت الزامی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه آزاد را رد می کنم وچنین مطلبی به هیچ عنوان صحت ندارد .

در جلسه نشست خبری دانشگاه آزاد اسلامی ساوه در پاسخ به سوال خبرنگار خورشید ساوه عنوان شد - با توجه به شایعه عضویت الزامی نمایندگان ولی فقیه در هیئت های علمی دانشگاه های آزاد بفرمایید این مطلب را تایید می کنید؟ عضویت الزامی نمایندگان ولی فقیه در دانشگاه آزاد را رد می کنم وچنین مطلبی به هیچ عنوان صحت ندارد . - انتقال تیم های لیگ برترتحت پوشش به شهرستان ها از جمله ساوه که می تواند هم تحرک در جوانان شهرستان ها ایجاد کند وهم هزینه تیم های تحت پوشش را کاهش دهد ؟ این مورد را بررسی می کنیم وپیشنهاد خوبی است در ادامه این نشست خبری به سوال آیا تغییر مدیریت در دانشگاه آزاد به تغیر در سطح کلان منجرخواهد شد ؟ رییس دانشگاه آزاد اسلامی ساوه حیدری نوری پاسخ داد : در راستای پاسخ به این پرسش ما حدود 2600دانشگاه در کشور داریم ، در چین ما این همه دانشگاه نداریم با این تعداد نسبت به جمعیت ؛ به نظر می رسد با موضوع تعطیلی دانشگاه های علمی - کاربردی وابسته به موسسات که دستور آن را آقای رییس جمهور صادر کردند به نظر می رسد چشم انداز ساماندهی و یکپارچه سازی واستاندارد سازی دانشگاه ها مشهود است وامیدواریم این اتفاق در سطح کشور بیفتد. در ادامه این نشست خبری از خبرنگاران تقدیر بعمل آمد .

بازگشت به صفحه اصلی