ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

محور تاریخی که بتاریخ پیوست

بیاد مرحوم اسلامی کاش بجای خیلی کارها این کار تاریخی را انجام داده بودیم وتقدیر از شورای شهری که مصوب کرد و با فوت اسلامی همه چیز فراموش شد اسلامی همه چیز فراموش شد

بازگشت به صفحه اصلی