سرمقاله نشریه راوی

اعتراض های خیابانی پس لرزه های اصلاح اقتصادی حسین مهدوی

سرمقاله راوی شماره 719 اعتراض های خیابانی پس لرزه های اصلاح اقتصادی حسین مهدوی اعتراض‎های خیابانی به بهانه مخالفت با گرانی آغاز شد بی درنگ موضوع گرانی جایش را به موضوعاتی داد که برای قاطبه مردم نامانوس، بی مورد و بی دلیل جلوه می‎کرد. موضوعاتی چون شعار به نفع سلطنت، به آتش کشیدن پرچم و پاره کردن عکس سردار سلیمانی نشانه‎ای از جهت‎دار شدن جریان اعتراض‎های خیابانی بود. پس از جنگ موضوع گرانی در کشور موضوع تازه‎ای نیست گاه به شدت و گاه نیز به آرامی رخ داده است. دولت روحانی در فرایند اداره اقتصادی کشور نیز همچون دولت‎های گذشته سهمی در آزاد سازی قیمت‎ها دارد به هرحال و به هر تقدیر قیمت‎ها باید نرخ واقعی خودرا پیدا کنند در این میان چگونگی تدبیر این فرایند خود یک هنر است که چگونه از بار گرانی بر دوش مردم کاسته شود. دولت ناچار است زیر ساخت‎های اقتصادی را اصلاح کند در این زمینه گام‎های اساسی برداشته است اما چه وقت این گام ها شکل قانونی و اجرایی به خود بگیرند این خود نیز یک مسئله است. هسته‎های سیاسی و اقتصادی متعدد و ساکن در بستر سیاسی کشور که به گروههای فشار موسومند سالهای پس از جنگ را با بهره‎مندی از منافع تحریم‎ها و نابسامانی در عرصه اقتصاد گذرانده‎اند اصلاح اقتصادی منافع آنها را می‎گیرد. سیاستمدار قاچاقچی که گاهی حمایت ایمن را هم با خود دارد به سادگی راضی نخواهد شد قانونمند و در مجاری رسمی فعالیت کند و مالیات هم بدهد و دفاترش نیز مورد رسیدگی قرار بگیرد. دولت روحانی ابتدای دور دوم حکومت خود دست به دو حرکت قابل توجه در حوزه اقتصاد زد حرکت اول این بود که با جریان سازی حساب شده و مدیریتی تمرین شده تکلیف موسسه های مالی و پولی را روشن کرد سهم قانونی بانک مرکزی را از آنها گرفت و آنها را وادار به پذیرش ضوابط بانکداری کرد. این حرکت بار سنگینی به دوش هسته‎های سیاسی و اقتصادی‎ای گذاشت که از منافع بی حد و حصر این نوع فعالیت بهره‎مند می‎شدند. حرکت دوم اعلام شفاف بودجه کشور بود هرچند که یک شفافیت صددرصدی نبود اما همین میزان شفافیت نشان داد نزدیک به دوسوم بودجه در اختیار دولت نیست و بابت آن نمی‎تواند مطالبه داشته باشد. گروههای فشار پراکنده در بستر سیاسی اقتصادی کشور با این اقدام دولت در مقابل پرسش افکار عمومی قرار گرفتند که بودجه کلان این گروهها و نهادها تاکنون چه دستاوردی داشته است. هسته‎های فشار از یک طرف در امور بانکداری تن به ضابطه مندی داده‎اند و از طرف دیگر باید به خاطر چاه ویلی که برای بودجه کشور ساخته‎اند به افکار عمومی پاسخ دهند و این فشاری سیاسی و شکننده بر دوش آنها بود. از قرار تنها حربه آنها راه انداختن تظاهرات خیابانی بر علیه گرانی بود تیری بی هدف که حتی به عواقب آن نیز فکر نشده بود. بی شک اعتراض خیابانی به بهانه گرانی کمتر از دو ساعت به چیزی تبدیل شد که مدیریت شده بود. از سال 88 آنچه به عنوان فشار اجتماعی تل انبار شده بود تخلیه شد اما به نوع و سیاقی دیگر. تحلیل‎ها در مورد کم و کیف مدیریت شدن تخلیه فشار اجتماعی زمانی سمت و سوی درستی خواهد گرفت که جامعه شاهد معرفی دعوت کنندگان مردم مشهد به خیابان به بهانه گرانی و آن کسانی که پرچم کشور را به آتش کشیدند باشند.

بازگشت به صفحه اصلی