ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

زمین خواری و کوه خواری در ساوه آزاد ؟

حداقل مسوولین تحقیق کنید این افراد کیسه کش مشاوران شما نباشند........ در ادامه ؛ روند حاشیه نشینی به همه باغات مستولی شد و همه اطراف ساوه را مشتی زالو صفت ریش بدوش ؛ گرفتن و فروختن و شدند کاسب رای و گاها عابد صف اول نشین وتکیه ومنبرساز و با توجیه اینکه آباد کردیم گرفتند وفروختند والبته آباد کردند منافع خود را ؟

زمین خواری و کوه خواری در ساوه آزاد ؟ کافیست در روستاهای ساوه اندکی دور بزنی و پای درد دل دهیاران و اهالی بنشینی و دقیقا این کاری است که برای کسی از مسوولین توجیه نشده است . حضور در دفاتر مبل شده ؛ آزادی زمین خواری و کوه خواری وادامه حاشیه شهر را درمان نمی کند. زمین خواری توسط آنهایی انجام می شود که شب ها را به خوش گذرانی در باغات و ویلاها و روزهای تعطیل را با هماهنگی با نفوذی های همیشگی ( بپرسید کدام مسوول و در کجا ها مثل کوه خواران اندوخته دارندتا همه چیز روشن شود...قصه رطب خورده) به گرفتن زمین و کوه فروشی به مردمی که دنبال مکانی برای هوا خوری هستند غالب می کنند و روزگار بخوشی می گذرانند. در اوائل انقلاب در کنار پمپ بنزین یا همان اول جاده نورعلی بیک چادرهایی برپا شد و محله ای که هرگز امکان یک کوچه استاندارد ندارد افتتاح شد که تا ابد درست نمی شود. در ادامه ؛ روند حاشیه نشینی به همه باغات مستولی شد و همه اطراف ساوه را مشتی زالو صفت ریش بدوش ؛ گرفتن و فروختن و شدند کاسب رای و گاها عابد صف اول نشین وتکیه ومنبرساز و با توجیه اینکه آباد کردیم گرفتند وفروختند والبته آباد کردند منافع خود را ؟ این روند در روستاهای خوش نشین بشدت ادامه دارد ولی مسوولین متوجه نشده اند و نمی خواهند بشوند که راه حل برخوردهای سلیقه گی و فصلی نیست چون نه قدرت آنرا دارید و نه قانون محکم و نه وقت محکمه ومتاسفانه هیچکدام نمی خواهند قانون مناسب یا محکمه به روز آماده کنند. کافیست نقشه هوایی این چهار دهه را ببینید تا بدانید که چه بود و چه شد وچه باید کرد ... مرد می خواهد بیت المال دیده شده را از کابین زنانشان بیرون کشد ولی آیا کسانی که نمی خواهند ببینند ؛ بشنوند روزی اجرای عدالت را خواهندشنیدودیدکه بیت االمال حتی کابین زنان وارثیه فرزندانشان برمی گردد؟ اما راه حل : تسریع در تقسیم زمین در مناطق خوش آب و هوا با سطح وسیع وتسریع در اجرا با قیمت مناسب ... برخورد شدید با زمین خوران ؛پس از تقویت توان ادارات مرتبط ... در حالیکه حرام خوران زالوصفت شب زنده دار؛ بدون مجوز دارایی ملت را تقسیم کرده ؛ می کنند و خواهند کرد همانطور که حاشیه شهر را فروختند و خیلی ها خود را بخواب زدندحتی در میدان شهرداری کنار اداره برق زیر دوربین همیشه بیدار میدان ولی با چشم بستن های متاسفانه مصلحتی مسوولین ضعیف النفس و فرومایگان انتخاباتچی؟ که ادامه دارد... تسریع در ساخت شهرک های ویلایی در سطحی وسیع با تنوع مناطق در روستاهای خوش آب و هوا با قیمت مناسب با رفع موانع قانونی تنها راه حل کنترل اوضاع فعلی است وکسی را یارای مقابله با توان فعلی حاشیه زمین خوران نیست . زمین خواری و کوه خواری در ساوه آزاد می ماند که اگر توانی بود همان قبلی ها مدیریت می شد که نشد پس بهتر است یکبار بر اساس واقعیات موجود قانونی وضع ومجریان را تقویت نمایید تا شاهد پایان این سرطان باشید که هم توشه امروزمان را می خورد وهم اندوخته فردا و وا اسفای نسل آینده که مشتی بیت المال خوار می شوند همه کاره که کم تابحال نشده اند.

بازگشت به صفحه اصلی