ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مکر ترامپ قیمتش نجات سعودی از مرداب یمن است بیت المقدس بهانه است ؟

قیمت کاسبی با تحریک انتفاضه برای آمریکا از همه موارد ذکر شده بالاتراست و وقتی ارزش آن روشن می شود که متوجه باشیم سوق دادن افکار عمومی از شکست های سعودی ها در یمن به فلسطین چقدر است ومطمئنا این قیمت را نقدا سلمانک سعودی پرداخت کرده ولی همراهی همه رسانه های جهانی حتی اروپا نشان از رند بودن قطعی ترامپ دارد و وظیفه ما آنست که شکست های پیاپی سعودی در یمن و بحث داعش را پر رنگ کنیم تا آمریکا نتواند از این حربه برای نجات آل سعود استفاده کند ؛ امروز نجات آل سعود از منجلاب یمن تضمین کننده ، بازگشت آبرومندانه عربستان ؛ منافع نفتی باب المندب ؛ ادامه واریزی دلارهای سلمان وسربلندی آمریکا از کری بودجه را درپی دارد پس باید یمن ؛ وشکست داعش را پر رنگ کنیم تا ترامپ موفق نشود. محدرضا علیزاده

مکر ترامپ قیمتش نجات سعودی از مرداب یمن است بیت المقدس بهانه است ؟ ترامپ حاضر است هر کاری کند تا اقتصادش را نجات دهد حتی اسراییل را نابود کند ؛ اینکه این اقدام تسریع در اتحاد مجدد صاحبان ادیان الهی است واضح است ولی آیا ترامپ نمی داند. ترامپ بازگشت آمریکا به اوج را الویت خود می داند و بسمتی حرکت می کند که بتواند حداکثر استفاده خود از اسراییل را ببرد وتا می تواند از این طعمه در جهان اسلام استفاده ببرد ، وبا این حرکات منطقه خاوریمانه را بسوی جنگ سوق دهد . شکست در یمن کمتر از بحث اسراییل نیست امروز اگر کنترل کامل تنگه باب المندب در اختیار یمن قرار گیرد ضربه مهلک تری به سعودی مسلکان و آمریکا وارد می آید. به نظر می رسد این اقدام ترامپ فرار بجلو در کسب درآمد از اعراب با فروش سلاح است و از طرفی بخوبی خودشان می دانند سقوط اسراییل دور از دسترس نیست ، پس بدنبال حد اکثر استفاده از آن هستند . اما هدف بزرگتر ترامپ درگیر کردن منطقه خاورمیانه با یک جنگ داخلی است ؛ این تنها راه نجات اسراییل است ولی باید بدانیم هدف بزرگ ما خود آمریکا باید باشد ؛ اسراییل ارزش گذشته را ندارد ولی تا زمانی که باشد خطر جنگ در منطقه با وجود اعراب سعودی مسلکان وجود دارد. قیمت کاسبی با تحریک انتفاضه برای آمریکا از همه موارد ذکر شده بالاتراست و وقتی ارزش آن روشن می شود که متوجه باشیم سوق دادن افکار عمومی از شکست های سعودی ها در یمن به فلسطین چقدر است ومطمئنا این قیمت را نقدا سلمانک سعودی پرداخت کرده ولی همراهی همه رسانه های جهانی حتی اروپا نشان از رند بودن قطعی ترامپ دارد و وظیفه ما آنست که شکست های پیاپی سعودی در یمن و بحث داعش را پر رنگ کنیم تا آمریکا نتواند از این حربه برای نجات آل سعود استفاده کند ؛ امروز نجات آل سعود از منجلاب یمن تضمین کننده ، بازگشت آبرومندانه عربستان ؛ منافع نفتی باب المندب ؛ ادامه واریزی دلارهای سلمان وسربلندی آمریکا از کسری بودجه را درپی دارد پس باید یمن ؛ وشکست داعش را پر رنگ کنیم تا ترامپ موفق نشود. یا علی مدد

بازگشت به صفحه اصلی