زیارت قبول حکایت همچنان تضییع حق ساوه

اراک از هر دو جهت سود خواهد برد هم ارزش افزوده صنایع شهرهای استان و هم عدم واریز به تجمیع بخاطر آلودگی و هم بودجه های خاص برای کاهش آلودگی ... وهم تسریع اجرای آن بر این واویلایم افزود.

آیا ایام مسوولیت فرصتی است که با همه دغدغه ها ی شهری با این همه معضل پشته شده باید بتوانم با حضور در قربانگاه اسماعیل (ع) و ابراهیم (ع) حقگرا صداقت گفتارم را در بوته یقین آتش بیآزمایم . در ایام دهه ولایت بر بیست و پنج سال خانه نشینی نباید گریستن را آزمود که اوج ساده اندیشی را مکرر کرده ایم و ظلم بر عدالت را با سکوت ترسو بودنم مستدام کرده ام . این روزها آنقدر شهرمان با طراوت و شادابی دوران می گذراند که در ادامه برای همیشه و شاید دهه ها خواهد گریست. - تجمیع عوارض بر ارزش افزوده با توجه به بحث آلودگی هوای اراک متوجه اکثر صنایع اراک نمی شود و بعبارتی اراک از هر دو جهت سود خواهد برد هم ارزش افزوده صنایع شهرهای استان و هم عدم واریز به تجمیع بخاطر آلودگی و هم بودجه های خاص برای کاهش آلودگی ... وهم تسریع اجرای آن بر این واویلایم افزود. - مکرر حضور ی , در نشریه و سایت بر این نکته موکد شده ایم که در شب ها در سه راهی بویین زهرا بوی متعفن صنایع بیداد می کند و همینطور بوی بد صنایع در پارک شهر صنعتی خشک شده توسط مدیریت تهران نشیین شهر صنعتی کاوه ؛ اذیت کننده شده که با تحقیق از برخی مدیران صنایع گفتند آلودگی است ولی اگر پیگیری شده بود امروز از این مشکل برای بحث عوارض استفاده می شد. - نماینده دلیجان از برگزاری رفراندوم گفته اند و نود درصد موافق بحث قم ؛ که در شهر ما این بحث بسیار بیش از آمارایشان است ولی این روند تامل می طلبد. - اشتباه محاسباتی در جمعیت ساوه هم از آن دسته حرف هاست که شیخ استانی شیره را خورد را گفت ؟ تلخ است ؟ و عدم واریز همان حق ناحق شده هم انجام نشد . - سکوت ادب مردم ساوه در بی پروایی نماینده اراک ؛ از حد گذشته , و بجای آنکه ما بگوییم ... ایشان بر جلوگیری از تجمع سخن لاف می زنند وسخن بی جا می گویند والبته اگر نماینده ما هم تشریف داشتند ایشان را به عذر خواهی وامی داشتند ونطق ... می کردندو پیگیر بحث قم و ساوه ، یا اراک برود و بقیه استان متامل می کردند. - زیارت قبولی ام بواسطه آنستکه بدانم ، یک لحظه کوتاهی در حق حتی یک نفر از مردم حوزه انتخابیه ؛ جایگاهش آتشی است که اگر برحق باشم بردا وسلاما خواهد شد وگرنه خسر الدنیا و والآخره خواهم شد . پس زیارتم قبول یا علی مدد

بازگشت به صفحه اصلی