گزینه های نهایی احتمالی شهرداری ساوه

بطور شفاف و صریح با احترام به هر چهار گزینه نظرخود را ابراز می کنم که ممکن است سیاست معمول بر این باشد که لای گوشت سخن بگویی ولی نظر من ابراز صریح است و تصمیم نهایی با منتخبین مردم است .

یا داشت : سرنوشت یک تصمیم در شورای اسلامی شهر ساوه گزینه نهایی انتخاب شهردار در شهرداری کیست . تقریبا تا حدودی سه گزینه از چهار گزینه را می شناسم وبطور شفاف و صریح با احترام به هر چهار گزینه نظرخود را ابراز می کنم که ممکن است سیاست معمول بر این باشد که لای گوشت سخن بگویی ولی نظر من ابراز صریح است و تصمیم نهایی با منتخبین مردم است . با احترام به گرینه های غیر بومی با همه توانایی های احتمالی با توجه به حضور ده ها متخصص بومی در مجموعه شهرداری بهتر است به گزینه های بومی خود توجه کنیم فرصت باقی است. - آقای آزاد در مجموعه شهرداری کار نکرده اند و از زوایای شهرداری ومخصوصا ساوه مطلع نیستند و همین عدم شناخت باعث تلف شدن وقت برای بازگشت شهرداری به اوج است وضمن آنکه مبحث تخصص هم مطرح است واز طرفی در اثنای کار ممکن است ایشان بخواهد به انتخابات برگردد و ضمنا تفکر سیاسی ایشان هم با تفکر حاکم بر جامعه اعتدالیون و اصولگرا ها ی معتدل کمتر همخوانی داشته و ممکن است زاویه هم داشته باشد. - آقای شوندی که از لحاظ تجربه شهرداری وضعیت مناسبی دارد و عدم شناخت از مجموعه ساوه نقطه ضعف ایشان است و معمولا گزینه های غیربومی معمولا تحت تاثیر دیگران تصمیم می گیرند و اگر می توانستند این ضعف ها را پوشش دهند شاید می شد روی ایشان تمرکز بیشتری کرد. - آقای مرادی که بیشترین مدیریت ایشان در مباحث نظامی بوده و تجربه ای در شهرداری ندارند گرچه تخص تقریبا مرتبط دارند ولی مدیریت متفاوت شهرداری می تواند سالها تجربه ایشان در مبحث مرتبط را مخدوش کند. - آقای حسینی که تجربه سالها کار در شهرداری ساوه را دارند و اکنون معاون فرماندار ساوه در بحث عمرانی هستند و فردی غیر سیاسی است و تا بحال بسمت گرایشات سیاسی تند وکند گام هم برنداشته و فردی معتدل و بومی نگراست و همینطور از مباحث و کارمندان شهرداری شناخت کاملی دارند و اگر شجاعت ابراز نظرات خود را افزایش دهد می تواند گزینه مناسب تری برای شهرداری ساوه باشد . معرفی حسینی بعنوان شهردار ساوه می تواند شهرداری را در بین گزینه های احتمالی بسلامت به هدف برساند . در پایان با احترام به همه گزینه ها الویت دوم را علی رغم غیر بومی بودن به آقای شوندی می دانم . در کمال امتنان از همه اعضای شورای شهر ساوه و کاندیداها از اظهار نظرم می توان هنوز به گزینه های دیگر هم فکر کرد یا فعلا ادامه مسیر آقای اصدق را فراهم کرد تا کاری نکنیم فردا به چه کنم بیفتیم . یا علی سرافرازی ساوه در شبی بزرگ را آرزومندم .

بازگشت به صفحه اصلی