ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مردم مدیریت نظامی برای شهرداری را برنگزیده اند

بگذارید سکوتمان بیش از این نشکند

داشت :شورای شهر ساوه اگربا معیاری بجزمنافع مردم ساوه ؛ شهردار انتخاب کندجایگاهش نماینده مردم بودن نیست . شورای اسلامی جدید شهر ساوه (( از دکتر چمران پرسیدند که تعهد بهتر است یا تخصص ؟ ایشان گفتند: “می گویند تقوا از تخصص لازم تر است. آن را می پذیرم. اما می گویم آن کس که تخصص ندارد و کاری را می پذیرد بی تقواست )) مدعیان سکوت رسانه ای نگویید سکوت کردیم ؟ یا نگفتیم ... تجربه را تکرار نکنید؟ اگر من عضو شورای شهربودم و - افراد کاندیدا را طوری محدود نمی کردم که نتیجه اش آن باشد که می خواهم فرد مورد نظرم منتخب باشد. - اگر بدهکار تاییدیه گرفتن بودم یا به مسلخ نرفتن آنرا در انتخاب شهردار دخالت نمی دادم و اگر می دادم جایگاهم نماینده مردم نبود . - حقوق شهردار آینده را مد نظر قرار نمی دادم . - بدون توجه به تاثیر گذشته هر کاندیدی ؛ بر اموالی بنام همسر و فرزند وبکام من ؛را مد نظر قرارمی دادم و اگر نمی دادم ، کوته بین بودم. - افراد سیاسی از ارگان ؛ اداره و گروه خاص سیاسی را مد نظر قرار نمی دادم و اگر می دادم نماینده مردم نبودم . - اگر متخصصین رده بالای ساوه و مخصوصا ساوجی را در جمع کاندیدا ها قرار نمی دادم یا افراد با نگاه خاص را به جمع کاندیداها می آوردم نماینده مردم نبودم . - نظامیان محترم هستند ولی نگاه نظامی در مدیریت کلان ارگانی کاملا غیر نظامی جواب نمی دهد و مردم هم اینگونه برای مدیریت درشورا برنمی گزینندتا برسد به شهردار؛ پس کسی هم نمی تواند بخاطر احساسی شدن یا علائق شخصی و وابستگی نظامی ؛ حتی متخصص این گروه را با تجربه صفررا به شهرداری وارد کند. - توجه به اندوخته کاندیداها در گذشته نباید از نظر دور شوداین مطلب آنقدر مهم است و البته روشن که کافیست به اطراف ساوه نگاهی کوتاه کنیم یا برویم در محل از مردم بپرسیم و البته گذشته , بانک , وام ها , همسر، ارتباط با بانک ؛ تصاحب منابع طبیعی بنام دایر بایر و متمول شدن بابوی سوء استفاده از پست ؛ ووو - ورود افراد غیر متخصص یا با تخصص غیر مرتبط با بدون تجربه یا با تجارب مدیریتی غیر شهرداری عین تضییع سال ها تلاش کارمندان شهرداری است و بر ارگان ها ی ناظر است این بار با چشمانی باز اجازه تاسف فردا را ندهند و البته موکد بر گذشته پاک و بدون داشتن ذره ای از آنچه در فوق الذکر گفتیم داریم و معتقد به آنیم اگرپایمان در ریالی یا ذره خاکی از منابع طبیعی یا ارتباط اقوام با بانک و ... لرزیده شهرداری جای لرزش بزرگ تری است...و فعلا داشته باشیم تا بمانیم . محمد رضا علیزاده

بازگشت به صفحه اصلی