ساوه سلام - پایگاه خبری رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مخالفت صریح با ورود هر شهردار غیر ساوجی به صحن شورای جدید...

شهدار سیاسی باز نمی خواهیم

مخالفت صریح با ورود هر شهردار غیر ساوجی به صحن شورای جدید... ساوه مهد علم و دانش و متعهدانی است که از کمتر متعهد و متخصص با تجربه ای بویژه از استان مرکزی کم دارند.ساوجی ها در هر عرصه ای ورود داشته اند باعث شکوفایی و رشد و توسعه شده اند . نگاهی به تفکرات مدیران کل و معاونین وزیر ساوه ای گواه خوبی ار این درایت است و امروز مدیران بسیاری که در یاد داشت قبلی به تعداد معدودی اشاره شد آماده شهردار شدن هستندکه با صراحت تمام قد نه خودشان و نه خانواده و همسرشان در مسائل مالی کوچکترین موردی نداشته اندو توجه شورا جلب به این مهم می کنم استعلام خانواده هر کاندید شهرداری را بخواهید نه فقط خود فرد. امثال مرحوم محمد مطهری ها در این شهر بسیارند که هم ذره ای در زندگی خود و خانواده اشان موردی نداشته اند و در تخصص و تعهد کم ندارند . شواری شهر جدید باید بداند که گذشتن از نیروهای داخلی و بدنبال خروس همسایه بودن عین ظلم به مردم و متخصصینی است که جوانان اشان را با خون دل و پاک سرشتی برای چنین روزهایی بزرگ کرده اند ضمنا از سرنوشت تربیت گاه نیرو دست بردارید تجربه تربیت نیرو و سقوط را هنوز فراموش نکرده ایم. ساوه به اندازه وفور مدیر وارداتی دارد شهرداری را هیچ کس در ساوه موافق نیست بدست غیر ساوه ای بدهید حتی اگر صباحی تو ساوه زندگی کرده باشند شورای شهر جدید ساوه همانطور که زیر گذر را از شواری قبل کسی باور نداشت و ورود شهردار غیر ساوجی را هم باور نداریم شما در نیروهای داخلی جستجو کنید راهی که خیر الدنیا و الاخره است . و ضمنا شهردار مانند همه مردم دیدگاه سیاسی دارد و لی ورود شهردار سیاسی باز به شهرداری مختوم به مشکلات بزرگتری است و کسی شهردار سیاسی نمی خواهد تا برسد به سیاسی باز . اصولگرا و اصلاح طلب همه محترمند ولی شهرداری سیاسی تند از هر گروه هرگز...ضمنا من اگر توانا بودم در شهر خودم منتخب و منصب می شدم و ضمن آنکه به نیات پیشنهاد دهنده شهرداری غیر ساوه ای مشکوک باشید که در پس پرده چیست. شهردار ساوه ای حتی الامکان از نیروهای شهرداری و سپس از مدیران موفق ساوه ای ... شورای شهر جدید تحت تاثیریافشار پیشنهادات استانی و لابی ها سیاسی و فراسیاسی آینده نگر نباشید در اینصورت مردم شما را نخواهند بخشید و سخنی با نیرو های توانایی داخلی لطفا در پذیرش مسوولیت شجاعت داشته باشید ما همه به تخصص و تعهد شما ایمان داریم ؛ پشتیبان شما هستیم و با توکل بر خدا موفق خواهید شد. ..یا علی مدد انشالله

بازگشت به صفحه اصلی